• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

English

2023.11.02.OR.01

Published: 31.12.2023

2023.11.02.OR.02

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.01

Published: 31.12.2023

2023.11.02.OR.03

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.02

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.03

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.04

Published: 31.12.2023

A Literature Review on Machine Learning in The Food Industry
None

by Furkan Açıkgöz, Leyla Zeynep Verçin, Gamze Erdoğan


2023.11.01.STAT.01

Published: 18.07.2023

2023.11.01.ECON.01

Published: 12.07.2023

2023.11.01.MIS.01

Published: 12.07.2023

Predicting The Share of Tourism Revenues In Total Exports

by Mehmet Kayakuş, Dilşad Erdoğan, Mustafa Terzioğlu


2023.11.01.MIS.02

Published: 12.07.2023

2023.11.01.OR.01

Published: 12.07.2023

2022.10.02.ECON.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.ECON.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.ECON.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.04

Published: 31.12.2022

2022.10.01.STAT.01

Published: 30.06.2022

2022.10.01.OR.01

Published: 30.06.2022

Classification of Autism Spectrum Disorder for Adolescents Using Artificial Neural Networks

by Sümeyye Çelik, Melike Şişeci Çeşmeli, İhsan Pençe, Özlem Çetinkaya Bozkurt


2022.10.01.OR.02

Published: 30.06.2022

2022.10.01.STAT.02

Published: 30.06.2022

2022.10.01.ECON.01

Published: 30.06.2022

2021.09.02.OR.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.ECON.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.02

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.03

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.02

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.03

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.04

Published: 31.12.2021

An Integrated PIPRECIA and COPRAS Method under Fuzzy Environment: A Case of Truck Tractor Selection

by Aşkın Özdağoğlu, Gülin Zeynep Öztaş, Murat Kemal Keleş, Volkan Genç


2021.09.02.STAT.04

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.05

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.06

Published: 31.12.2021

2021.09.01.MIS.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.ECON.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.OR.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.STAT.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.MIS.02

Published: 30.06.2021

2021.09.01.OR.02

Published: 30.06.2021

Disassembly Line Balancing by Using Simulation Optimization

by Muhammet Enes Akpınar, Mehmet Ali Ilgın, Hüseyin Aktaş


2021.09.01.OR.03

Published: 30.06.2021

Pharmacy Duty Scheduling Problem: Gumushane Case

by Ahmet Bahadır Şimşek, Seher Merdane, Aydanur Belindir, Ayşenur Akbaş


2021.09.01.ECON.02

Published: 30.06.2021

2021.09.01.ECON.03

Published: 30.06.2021

2021.09.01.STAT.02

Published: 30.06.2021

Classification of Cancer Types by Cluster Analysis Methods

by Aynur İncekırık, Öznur İşçi Güneri, Burcu Durmuş


2020.08.02.OR.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.STAT.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.02

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.03

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.04

Published: 31.12.2020

2020.08.02.STAT.02

Published: 31.12.2020

2020.08.02.MIS.01

Published: 31.12.2020

2020.08.01.OR.01

Published: 30.06.2020

2020.08.01.ECON.01

Published: 30.06.2020

2020.08.01.ECON.02

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.02

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.03

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.04

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.05

Published: 30.06.2020

2019.07.02.ECON.02

Published: 31.12.2019

Reducing Variation of Risk Estimation by Using Importance Sampling

by Hatem Çoban, İpek Deveci Kocakoç, Şemsettin Erken, Mehmet Akif Aksoy


2019.07.02.ECON.03

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.04

Published: 31.12.2019

2019.07.02.MIS.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.OR.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.05

Published: 31.12.2019

2019.07.02.MIS.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.STAT.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.STAT.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.06

Published: 31.12.2019

2019.07.02.OR.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.ECON.01

Published: 30.12.2019

2019.07.01.STAT.01

Published: 14.07.2019

Measuring Digital Divide by Using Confirmatory Factor Analysis and MANOVA : A Case of Turkey
Dijital Bölünmenin Doğrulayıcı Faktör Analizi ve MANOVA ile Ölçülmesi: Türkiye Örneği

by Çiğdem Arıcıgil Çilan


2019.07.01.STAT.02

Published: 30.06.2019

Comparison of Parametric and Non-Parametric Estimation Methods in Linear Regression Model
Doğrusal Regresyon Modelinde Parametrik ve Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırması

by Tolga Zaman, Kamil Alakuş


2019.07.01.OR.02

Published: 30.06.2019

A Comparative Analyze Based On EATWOS and OCRA Methods For Supplier Evaluation
Tedarikçi Değerlendirmesinde EATWOS ve OCRA Yöntemlerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir Analiz

by Nilsen Kundakcı


2019.07.01.OR.03

Published: 30.06.2019

Stochastic Contests with Linex Utility Functions
Doğrusal-Üstel (Linex) Yarar Fonksiyonları ile Rassal Yarışmalar

by Pelin G. Canbolat


2019.07.01.OR.04

Published: 30.06.2019

Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanarak Spor Kulüplerinde Lojistik Kararların Verilmesi

by Uğur Orhan Karaköprü, Özgür Kabadurmuş


2019.07.01.OR.05

Published: 30.06.2019

Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process
Tersine Lojistik Sürecinde İade Oranlarının Tahmini İçin Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması

by Ayşe Nur Adıgüzel Tüylü, Ergün Eroğlu


2018.06.02.STAT.04

Published: 31.12.2018

Marshall-Olkin Half Logistic Distribution with Theory and Applications
Teori ve Uygulamaları ile Marshall-Olkin Yarı Lojistik Dağılımı

by Diren Yeğen, Gamze Özel


2018.06.02.STAT.02

Published: 30.12.2018

Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
Tüketiciler Kişisel Bilgilerini İşletmelerle ve Kişilerle Paylaşırken Niçin Farklı Davranırlar? Kişilik Özellikleri ve Gizlilik Endişesinin Rolü

by Erdem Özkan


2018.06.02.OR.01

Published: 29.09.2018

Adapting EFQM Excellence Model for Public Transport Operators: A Case of IETT, Istanbul's Public Bus Operator
EFQM Mükemmellik Modelini Toplu Ulaşım İşletmelerine Uyarlamak: İstanbul'un Otobüs İşletmesi İETT Örneği

by Muhammet Deveci, Fatih Canıtez


2018.06.01.OR.08

Published: 27.06.2018

Fuzzy Goal Programming Problem Based on Minmax Approach for Optimal System Design
Optimal Sistem Tasarımı İçin Minmaks Tabanlı Bulanık Hedef Programlama Kullanımı

by Nurullah Umarusman


2018.06.01.ECON.01

Published: 26.06.2018

Economic Freedom Index Calculation Using FCM
FCM Kullanarak Ekonomik Özgürlük Endeks Hesaplaması

by Necati Alp Erilli


2018.06.01.OR.03

Published: 25.03.2018

Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices
Risk-Tabanlı VZA ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile OECD Üyelerinin Hisse Senedi Endekslerinin Etkinliği

by Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş


2017.05.03.ECON.01

Published: 25.12.2017

The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the Evidence from Turkey
Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Kişi Başına GSYİH Arasındaki İlişkiye Yönelik Türkiye'den Kanıt

by Mustafa Kemal Beşer, Berna Hızarcı Beşer


2017.05.02.OR.05

Published: 11.12.2017

A Hybrid Multi-Criteria Analysis Approach for the Assessment of Renewable Energy Resources Under Uncertainty
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirsizlik Altında Değerlendirilmesi İçin Bir Hibrit Çok Kriterli Analiz Yaklaşımı

by Fatih Tüysüz


2017.05.02.OR.06

Published: 11.12.2017

Application of Seasonal and Multivariable Grey Prediction Models for Short-Term Load Forecasting
Kısa Dönem Yük Tahmini için Mevsimsel ve Çok Değişkenli Gri Tahmin Modellerinin Uygulanması

by Tuncay Özcan


2017.05.01.MIS.01

Published: 30.06.2017

The Prediction of Precious Metal Prices via Artificial Neural Network by Using RapidMiner
Yapay Sinir Ağları İle Kıymetli Maden Fiyatlarının RapidMiner İle Tahmin Edilmesi

by Ufuk Çelik, Çağatay Başarır


2017.05.01.OR.02

Published: 30.06.2017

Analyzing Financial Performance Of Insurance Companies Traded In BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology
BIST'te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi

by Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa


2017.05.01.ECON.03

Published: 30.06.2017

An Econometric Analysis of the Environmental Kuznets Curve: The Case of Turkey
Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği

by İpek Melahat Yurttagüler, Sinem Kutlu


2017.05.01.STAT.03

Published: 30.06.2017

Examining the Factors Influential on Smart Phone Users' Satisfaction Levels: A Case Study from Eskisehir
Akıllı Telefon Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

by Hatice Şamkar


2017.05.01.MIS.02

Published: 30.06.2017

Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree
Yeni Bir Nicel Yaklaşımının Hisse Senedi Piyasalarına Uygulanması: Minimum Geren Ağaç

by Veysel Fuat Hatipoğlu


2015.03.02.STAT.05

Published: 31.12.2016

Some Robust Estimation Methods and Their Applications
Bazı Robust Tahmin Yöntemleri ve Uygulamaları

by Tolga Zaman, Kamil Alakuş


2016.04.02.MIS.01

Published: 06.12.2016

Analysis of Volvo IT's Closed Problem Management Processes By Using Process Mining Software ProM and Disco
ProM ve Disco Süreç Madenciliği Yazılımları Kullanılarak Volvo IT'nin Sonlandırılmış Problem Yönetimi Süreçlerinin Analizi

by Ufuk Çelik, Eyüp Akçetin, Abdulkadir Yaldır


2016.04.02.ECON.01

Published: 26.09.2016

A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient of Variation
Fonksiyonel Veri İçin Yeni Bir Tanımlayıcı İstatistik: Fonksiyonel Değişkenlik Katsayısı

by İstem Köymen Keser, İpek Deveci Kocakoç, Ali Kemal Şehirlioğlu


2016.04.02.OR.01

Published: 26.09.2016

Determining Strategy Based Supplier Pre-Qualification Criteria With Fuzzy Relational Maps
Strateji Tabanlı Tedarikçi Öndeğerlendirme Kriterlerinin Bulanık İlişkisel Haritalar İle Tespiti

by Gülcan Petriçli, Gül Gökay Emel


2016.04.02.STAT.01

Published: 26.09.2016

Assessment of PISA 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality In Educational Opportunity
Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Bağlamında PISA 2012 Sonuçlarının Kantil Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi

by Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal


2016.04.01.OR.03

Published: 30.06.2016

Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities
Verimlilik Değişimi: Türk Devlet Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

by Feyyaz Cengiz Dikmen


2016.04.01.ECON.01

Published: 30.06.2016

Comparison of Cointegration Tests for Near Integrated Time Series Data with Structural Break
Yapısal Kırılmalı İç Bağımlılığı Yüksek Zaman Serilerinde Eşbütünleşme Testlerinin Karşılaştırılması

by Esin Firuzan, Berhan Çoban


2016.04.01.OR.04

Published: 30.06.2016

Determination of Effective Critical Factors in Successful Efficiency Measurement of University Departments by Using Fuzzy DEMATEL Method
Üniversitelerde Bölüm Etkinliklerinin Ölçülmesinde Kullanılan Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL Yöntemi ile Belirlenmesi

by Turgay Türker, Murat Etöz, Yasemin Altun Türker


2016.04.01.OR.02

Published: 28.04.2016

Combined Multi-Criteria Decision Making Approach Based on MACBETH and MULTI-MOORA Methods
MACBETH ve MULTI-MOORA Yöntemlerine Dayalı Birleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Nilsen Kundakcı


2016.04.01.OR.01

Published: 18.04.2016

Optimal City Street Network Design Under Uncertainty
Belirsizlik Altında Optimal Şehir Sokak Ağı Tasarımı

by John Andrew Howe


2016.04.01.STAT.01

Published: 12.04.2016

Assessing The Effects of Various Socio-Economic and Health Indicators on HDI Country Categories
Çeşitli Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Göstergelerinin İnsani Gelişme Endeksi Ülke Kategorileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

by Özlem Yorulmaz


2015.03.02.OR.02

Published: 31.12.2015

Cellular Manufacturing Systems: Organization, Trends and Innovative Methods
Hücresel Üretim Sistemleri: Yapı, Eğilimler ve Yenilikçi Yöntemler

by A. Attila İşlier


2015.03.02.OR.03

Published: 31.12.2015

Comparison Of Periodic-Review Inventory Control Policies In A Serial Supply Chain
Seri Tedarik Zincirinde Periyodik Stok Kontrol Politikalarının Karşılaştırılması

by Nihan Kabadayı, Timur Keskintürk


2015.03.02.STAT.01

Published: 31.12.2015

Determinants of Mobile Penetration to Forecast New Broadband Adoption: OECD Case
Yeni Geniş Bant Adaptasyonunu Tahminlemede Mobil Penetrasyonun Belirleyicileri: OECD Örneği

by Lütfü Şağbanşua, Osman Şahin, Muhterem Çöl


2015.03.02.STAT.02

Published: 31.12.2015

A Bayesian Approach Proposal For Inventory Cost and Demand Forecasting
Envanter Maliyeti ve Talep Tahmini için Bayes Yaklaşımı Önerisi

by Sinan Apak


2015.03.02.STAT.03

Published: 31.12.2015

Modified Exponential Type Estimator for Population Mean Using Auxiliary Variables In Stratified Random Sampling
Tabakalı Rasgele Örneklemede Yardımcı Değişkenler Kullanarak Kitle Ortalaması İçin Değiştirilmiş Üstel Tip Tahmin Edici

by Gamze Özel


2015.03.02.MIS.01

Published: 31.12.2015

Mobile Phones as Distracting Tools In The Classroom: College Students Perspective
Sınıf İçerisinde Dikkat Dağıtma Aracı Olarak Cep Telefonları: Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı

by Naciye Güliz Uğur, Tuğba Koç


2015.03.02.STAT.04

Published: 31.12.2015

A Comparison of Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Models As Predictors of Discard Rates In Plastic Injection Molding
Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Iskarta Oranı Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon Modellerin Karşılaştırılması

by Vesile Sinem Arıkan Kargı


2015.03.02.OR.04

Published: 31.12.2015

A New Approach to Fine Kinney Method and an Implementation Study
Fine Kinney Metodunda Yeni Bir Yaklaşım ve Bir Uygulama Çalışması

by Murat Oturakçı, Cansu Dağsuyu, Ali Kokangül


2015.03.02.ECON.01

Published: 31.12.2015

Labor Practices in China and Its Effect on the Country's Economy
Çin'de İşçi Uygulamaları ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

by Ali Soylu


2015.03.02.OR.05

Published: 31.12.2015

Proposal of a Two-Stage Model For Measuring The Port Efficiency And An Implication On Turkish Ports
Liman Etkinliği Ölçümünde İki Aşamalı Bir Model Önerisi ve Türk Limanları Üzerinde Bir Uygulama

by Samet Güner


2015.03.01.OR.01

Published: 30.06.2015

A Genetic Algorithm Metaheuristic For The Weapon-Target Based Media Allocation Problem
Silah-Hedef Temelli Medya Planlama Problemi İçin Genetik Algoritma Metasezgiseli

by Timur Keskintürk, Eyüp Çetin


2015.03.01.STAT.01

Published: 30.06.2015

Performance Of Shannon's Maximum Entropy Distribution Under Some Restrictions: An Application On Turkey's Annual Temperatures
Shannon'un Maksimum Entropi Dağılımının Bazı Kısıtlar Altındaki Performansı: Türkiye'nin Yıllık Hava Sıcaklıkları Üzerine Bir Uygulama

by Hatice Çiçek, Sinan Saraçlı


2015.03.01.MIS.01

Published: 30.06.2015

Text Mining as a Supporting Process for VoC Clarification
Müşteri Sesinin Ayrıştırılmasını Destekleyen Bir Süreç Olarak Metin Madenciliği

by Aysun Kapucugil İkiz, Güzin Özdağoğlu


2015.03.01.OR.03

Published: 30.06.2015

Measuring the Relative Efficiencies of Statistics Departments in Turkey Using Data Envelopment Analysis
Türkiye'deki İstatistik Bölümlerinin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi

by Cenk İçöz, Harun Sönmez


2015.03.01.OR.04

Published: 30.06.2015

Process Capability and Price Evaluation Chart For A Pharmaceutical Company
Bir İlaç Firması İçin Süreç Yetenek Analizi ve Fiyat Değerlendirme Grafiği

by Sündüz Dağ, Nihan Kabadayı


2015.03.01.STAT.02

Published: 30.06.2015

A Solution To Rational Decision Making via Compositional Data Analysis: A Case Study Using Students Cellular Phone Tendencies
Rasyonel Karar verme Problemi için Compositional Veri Analizi Yaklaşımı: Öğrenci Telefon Tercihleri Üzerine Bir Uygulama

by Şenay Lezki, Sinan Aydın, Fikret Er


2015.03.01.STAT.03

Published: 30.06.2015

Determining The Relationship Between Happiness and Human Development: Multivariate Statistical Approach
Mutluluk ve İnsani Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çok Değişkenli İstatistiksel Yaklaşım

by Dilek Murat, Sevda Gürsakal


2015.03.01.STAT.04

Published: 30.06.2015

The Evaluation of The Development Agency Regions In Turkey In Terms of Some Socioeconomic Indicator with Factor Analysis
Türkiye'de Kalkınma Ajansı Bölgelerinin Bazı Sosyoekonomik Göstergeler Bakımından Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi

by Hasan Bulut, Yüksel Öner


2014.02.02.STAT.01

Published: 31.12.2014

Implementing Simple Slope Techniques to Interaction of Work Variables
İş Değişkenlerine, Tüm Olası Altküme Regresyon Modeli ve Özel Eğilim Analizi Tekniklerinin Uygulanması

by Aydem Başak Çiftçioğlu, Özer Arabacı


2014.02.02.ECON.02

Published: 31.12.2014

The Relationship Between Bank Loans and Economic Growth In Turkey: 1995-2010
Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi: 1995-2010

by Mahmut Zortuk, Mehmet Yunus Çelik


2014.02.02.MIS.01

Published: 30.12.2014

Optimization of a Vehicle Routing Problem In a Logistics Company In Turkey
Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu

by Murat Oturakçı, Işıl Uyan


2014.02.01.ECON.01

Published: 30.06.2014

Modeling Natural Gas Prices Volatility
Doğalgaz Fiyatlarındaki Volatilitenin Modellenmesi

by Fatih Çemrek, Hakkı Polat


2014.02.01.MIS.01

Published: 30.06.2014

Information Technology Audit and The Practice of The Turkish Court of Accounts
Bilişim Teknolojileri Denetimi ve Türk Sayıştayı Uygulaması

by Musa Kayrak


2014.02.01.STAT.02

Published: 30.06.2014

Joinpoint Regression Analysis and an Application on Istanbul Stock-Exchange
Joinpoint Regresyon Analizi ve BİST’te Bir Uygulama

by Huriye Telli, Sinan Saraçlı


2013.01.01.OR.03

Published: 31.12.2013

An Application On Flowshop Scheduling
Akış Tipi Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama

by Sündüz Dağ


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.