• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 5, Issue 1, 2017


Volume 5, Issue 1, 2017

alphaumeric journal

Volume 5, Issue 1, 2017

Published on June 30, 2017

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım

Research Article

Comparing Accuracy Performance of ELM, ARMA and ARMA-GARCH Model In Predicting Exchange Rate Return

Döviz Kuru Getirisinin Tahmininde ELM, ARMA ve ARMA-GARCH Modellerinin Doğruluk Performansının Karşılaştırılması

Nimet Melis Esenyel İçen, Melda Akın

1-14

The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması

Noyan Aydın, Elif Yalçın

15-36

Analysis of the Relationship Between Credit Capacity of Turkish Banking System with Economic Growth

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Arif Saldanlı, Hakan Bektaş, Murat Şeker

37-44

The Prediction of Precious Metal Prices via Artificial Neural Network by Using RapidMiner

Yapay Sinir Ağları İle Kıymetli Maden Fiyatlarının RapidMiner İle Tahmin Edilmesi

Ufuk Çelik, Çağatay Başarır

45-54

Analyzing Financial Performance Of Insurance Companies Traded In BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology

BIST'te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi

Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa

51-84

The Evaluation with Multi Criteria Decision Model of Substance Abuse in High School Youth

Lise Gençliğinde Madde Bağımlılığının Çok Kriterli Karar Modeli ile Değerlendirilmesi

Deniz Koçak Ertürk, Murat Atan

55-70

Tied Survival Times In Survival Analysis

Yaşam Çözümlemesinde Eş Zamanlı Yaşam Süreleri

Duru Karasoy, Sena Keskin Kaplan

85-102

Predicting Second-Hand Car Sales Price Using Decision Trees and Genetic Algorithms

Karar Ağaçları ve Genetik Algoritmalar ile İkinci El Otomobil Satış Fiyat Tahmini

Mehmet Özçalıcı

103-114

An Econometric Analysis of the Environmental Kuznets Curve: The Case of Turkey

Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği

İpek Melahat Yurttagüler, Sinem Kutlu

115-126

Process Improvement Using Quality Function Deployment in the Healthcare Sector

Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme

Sinem Gündoğdu, Ali Görener

127-146

Examining the Factors Influential on Smart Phone Users' Satisfaction Levels: A Case Study from Eskisehir

Akıllı Telefon Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Hatice Şamkar

147-162

Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree

Yeni Bir Nicel Yaklaşımının Hisse Senedi Piyasalarına Uygulanması: Minimum Geren Ağaç

Veysel Fuat Hatipoğlu

163-169


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.