• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Analysis of the Relationship Between Credit Capacity of Turkish Banking System with Economic Growth

bib

Arif Saldanlı, Ph.D.

Hakan Bektaş, Ph.D.

Murat Şeker, Ph.D.


Abstract

In this study, the relationship between the deposits to credit turnover rate of deposits and economic growth was investigated using quarterly observation values for the period of 2002: Q4 and 2016: Q2 of Turkish Banking system. In accordance with this purpose; unit root tests, Johansen cointegration test and the Granger causality tests has been used. As a result of the findings; examined series were stationary at the first degree. After performing Johansen's cointegration test, it was found that there was a long-run relationship between the two series. In addition, as a result of the Granger causality test, one-way causality from economic growth to deposits to credit return ratio have been detected.

Keywords: Casuality, Credits, Economic Growth

Jel Classification: E51, O42

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi


Öz

Bu çalışmada, Türk Bankacılık sistemine ait 2002:Ç4 ile 2016:Ç2 dönemi için üçer aylık gözlem değerleri kullanılarak mevduatın krediye dönüş oranı ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; geleneksel birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; incelenen serilerin birinci mertebenden durağan olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan Johansen eşbütünleşme testi ile iki seri arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testi ile iktisadi büyümeden mevduatın krediye dönüş oranına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Krediler, Nedensellik


Suggested citation

Saldanlı, A., Bektaş, H. & Şeker, M. (). Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi. Alphanumeric Journal, 5(1), 37-44. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.310992

References

  • Altunç, Ömer Faruk. «Türkiye’de Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi.» Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008: 113-127.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. «Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü.» 2017.
  • Ceylan , Servet, ve Mehmet Durkaya. «Türkiye’de Kredi Kullanımı - Ekonomik Büyüme İlişkisi.» Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2010: 21-34.
  • Levine, Ross, ve Sara Zervos. «Stock Markets, Banks, and Economic Growth.» The American Economic Review (American Economic Association) 88, no. 3 (1998): 537-558.
  • Schumpeter, Joseph Alois. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: McGraw-Hill Book Company, 1939.
  • Sevüktekin, Mustafa, ve Mehmet Çınar. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Dora Yayıncılık, 2014.
  • TBB Risk Merkezi. «Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı.» 2016.
  • Yapraklı, Sevda. «Ticari Ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama.» İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2007: 68-89.

Volume 5, Issue 1, 2017

2017.05.01.ECON.02

alphanumeric journal

Volume 5, Issue 1, 2017

Pages 37-44

Received: May 8, 2017

Accepted: June 22, 2017

Published: June 30, 2017

Full Text [477.9 KB]

2017 Saldanlı, A., Bektaş, H., Şeker, M.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.