• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

A New Approach to Fine Kinney Method and an Implementation Study

bib

Murat Oturakçı

Cansu Dağsuyu

Ali Kokangül, Ph.D.


Abstract

In the present day, importance of risk assessments are increasing due to rising awareness of occupational health and safety and excessing legal enforcements. Legal regulations in last years, force all the companies to complete their risk assessments according to their danger class in certain time periods. Technological changes in companies and new legislations are also forcing companies to do their risk assessments before its due time. This ensures risk analyses to be done in more frequent periods and increases importance of being applicable and suitable for the company’s structure of chosen risk assessment method. In this study, a new approach has been studied for Fine-Kinney method which is one of the mix risk assessment methods and which is used frequently in construction and cement industries. In this new approach, alternative scales have been created for probability and frequency scales which are used in conventional method. More probable and more frequent risk scores have been augmented to increase their sensitiveness and degree of importance. The new approach has been applied to a mid-scale company and positive or negative effects of scales, which are created with different interpolation results, have been examined. It has been observed that risk scores, which are obtained with the new approach, are more sensitive than conventional Fine-Kinney Methods’ risk scores. By this way, action plan of jobs has been changed and risks which are more important have been taken into consideration of company.

Keywords: Fine-Kinney Method, Risk Analysis, Risk Assessment Methods

Jel Classification: C02, G32, Z00

Fine Kinney Metodunda Yeni Bir Yaklaşım ve Bir Uygulama Çalışması


Öz

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artması ve yasal yaptırımların ciddi boyutlara ulaşması risk değerlendirmelerine verilen önemi daha da arttırmaktadır. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler tüm kurumların risk değerlendirmelerini tehlike sınıflarına göre belirli zaman periyodlarında yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Bir başka yasal düzenlemede de işletmelerdeki teknolojik değişimler ve yeni mevzuatların yayımlanması gibi sebeplerle yapılmış olan risk analizinin zaman periyodunun tamamlanmasını beklemeden yenilenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu da risk analizlerinin çok daha sık periyodlarda yapılmasını ve dolayısıyla seçilecek risk değerlendirme yönteminin işletmenin yapısına uygun ve kolay uygulanabilir olmasının önemini artırmaktadır. Bu çalışmada karma risk değerlendirme metotları arasında yer alan, inşaat ve çimento sanayide sıklıkla kullanılan Fine-Kinney metoduna yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir Bu yaklaşımda klasik metottaki ihtimal ve frekans skalalarına alternatif skalalar oluşturulmuştur. Daha yüksek ihtimale ve daha sık frekansa sahip tehlikelerin skaladaki puanları yükseltilerek hassasiyet ve önem dereceleri daha da arttırılmıştır. Geliştirilen yaklaşım orta ölçekli bir işletmede uygulanmış ve farklı interpolasyon metotlarıyla oluşturulmuş skalaların yaratmış olduğu olumlu ve olumsuz etkiler incelenmiştir. Geliştirilen yaklaşım ile elde edilen risk puanlarının, klasik Fine-Kinney metodunun risk puanlarına göre daha hassas olarak ölçüm yaptığı gözlemlenmiştir. Böylece aksiyon planı alınacak işlerin öncelik sıralaması değişerek, daha yüksek öneme sahip risklerin farkındalığı arttırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fine-Kinney Metodu, Risk Analizi, Risk Değerlendirme Metodları


Suggested citation

Oturakçı, M., Dağsuyu, C. & Kokangül, A. (). A New Approach to Fine Kinney Method and an Implementation Study. Alphanumeric Journal, 3(2), 83-92. http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.2.5000139953

References

 • Akpınar, T., Çakmakkaya, B. Y. Risk Assessment Obligations of Employers in Occupational Health and Safety, Work and Society, 2014; 40(1). (in Turkish)
 • Laws, Turkich Republic Law No. 4857: Labor Act. Ankara: Official Gazette (No: 25134)
 • Korkut, G., Tetik, A. Key Issues And Innovations Of The Occupational Health And Safety Law Of 6331. Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 2013;18(3).
 • Laws, Turkich Republic Law No. 6331: Occupational Safety and Health. Ankara: Official Gazette ( No: 28339). (in Turkish)
 • Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation (OHSRAR), 2012, Clause. 4-1/b
 • Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation (OHSRAR), 2012, Clause. 4-1/ç
 • Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation (OHSRAR), 2012, Clause. 4-1/d
 • Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation (OHSRAR), 2012, Clause. 4-1/E
 • Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation (OHSRAR), 2012, Clause. 4-1/f
 • Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation (OHSRAR), Clause. 4-1/g
 • Mullai, A. Risk Management System-Risk Assessment Frameworks and Techniques. DaGoB (Safe and Reliable Transport Chains of Dangerous Goods in the Baltic Sea Region) Project Office, Turku School of Economics, Turku, Finland. 2006.
 • Brown, J. D. Preventing Accidental Releases of Hazardous Substances. Professional Safety, 1993; 38, 23-23.
 • Özkılıç, Ö. Occupational Health and Safety Management Systems and Risk Assessment Methodologies. Turk-is publication, 2005. (in Turkish)
 • Băbuţ G., Moraru R., Cioca L. Kinney-Type Methods: Useful or Harmful Tools in the risk assessment and management process?. International Conference on Manufacturing Science and Education-SIBIU-Romania, 2011
 • Ozgur M. Risk Assessment Implementation in Metal Sector. Republic of Turkey Ministry of Labour and Social Security Labour Inspection Board, Labour Inspectour Research Study, 2013. (in Turkish)
 • Kinney, G. F., Wiruth, A. D. Practical Risk Analysis For Safety Management (No. NWC-TP-5865). Naval Weapons Center China Lake CA., 1976.

Volume 3, Issue 2, 2015

2015.03.02.OR.04

alphanumeric journal

Volume 3, Issue 2, 2015

Pages 83-92

Received: Sept. 16, 2015

Accepted: Dec. 17, 2015

Published: Dec. 31, 2015

Full Text [621.9 KB]

2015 Oturakçı, M., Dağsuyu, C., Kokangül, A.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.