• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

OR

Operations Research Articles

2023.11.02.OR.01

Published: 31.12.2023

2023.11.02.OR.02

Published: 31.12.2023

2023.11.02.OR.03

Published: 31.12.2023

2023.11.01.OR.01

Published: 12.07.2023

2022.10.02.OR.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.04

Published: 31.12.2022

2022.10.01.OR.01

Published: 30.06.2022

Classification of Autism Spectrum Disorder for Adolescents Using Artificial Neural Networks

by Sümeyye Çelik, Melike Şişeci Çeşmeli, İhsan Pençe, Özlem Çetinkaya Bozkurt


2022.10.01.OR.02

Published: 30.06.2022

2021.09.02.OR.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.02

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.03

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.04

Published: 31.12.2021

An Integrated PIPRECIA and COPRAS Method under Fuzzy Environment: A Case of Truck Tractor Selection

by Aşkın Özdağoğlu, Gülin Zeynep Öztaş, Murat Kemal Keleş, Volkan Genç


2021.09.02.OR.05

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.06

Published: 31.12.2021

2021.09.01.OR.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.OR.02

Published: 30.06.2021

Disassembly Line Balancing by Using Simulation Optimization

by Muhammet Enes Akpınar, Mehmet Ali Ilgın, Hüseyin Aktaş


2021.09.01.OR.03

Published: 30.06.2021

Pharmacy Duty Scheduling Problem: Gumushane Case

by Ahmet Bahadır Şimşek, Seher Merdane, Aydanur Belindir, Ayşenur Akbaş


2020.08.02.OR.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.02

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.03

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.04

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.05

Published: 31.12.2020

Multi-product Production-Inventory Model and Analysis within the Context of Environmental Sensitivity
Çevreye Karşı Duyarlılık Kapsamında Çok Ürünlü Üretim Stok Kontrol Modeli ve Analizi

by Harun Öztürk


2020.08.01.OR.01

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.02

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.03

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.04

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.05

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.06

Published: 30.06.2020

Clustering Countries by K-Means Method According to Causes of Death
Ölüm Nedenlerine Göre K-Ortalamalar Yöntemi İle Ülkelerin Kümelenmesi

by Cem Gürler, Mehmet Çağlar, Onur Önay


2019.07.02.OR.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.OR.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.OR.03

Published: 31.12.2019

A Solution Approach Proposal for Disassembly Line Balancing Based on ELECTRE
Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE'ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi

by Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik


2019.07.02.OR.04

Published: 31.12.2019

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach
CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

by Nur Duygu Keten, Atalay Çağlar


2019.07.02.OR.05

Published: 31.12.2019

Evaluation of the Competencies That Affect the Achievements of the Econometrics Graduate Students: ABO Decision Support System
Ekonometri Lisansüstü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Yeterliliklerin Değerlendirilmesi: ABO Karar Destek Sistemi

by Osman Pala, Mehmet Aksaraylı


2019.07.01.OR.01

Published: 30.06.2019

Fuzzy Decision Making Methodology for Portfolio Selection Problem Under Uncertainty: An Application at Borsa Istanbul (BIST)
Belirsizlik Altında Portföy Seçimi Problemi için Bulanık Karar Verme Metodolojisi: Borsa İstanbul (BIST)’da Bir Uygulama

by Beyza Özkök


2019.07.01.OR.02

Published: 30.06.2019

A Comparative Analyze Based On EATWOS and OCRA Methods For Supplier Evaluation
Tedarikçi Değerlendirmesinde EATWOS ve OCRA Yöntemlerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir Analiz

by Nilsen Kundakcı


2019.07.01.OR.03

Published: 30.06.2019

Stochastic Contests with Linex Utility Functions
Doğrusal-Üstel (Linex) Yarar Fonksiyonları ile Rassal Yarışmalar

by Pelin G. Canbolat


2019.07.01.OR.04

Published: 30.06.2019

Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanarak Spor Kulüplerinde Lojistik Kararların Verilmesi

by Uğur Orhan Karaköprü, Özgür Kabadurmuş


2019.07.01.OR.05

Published: 30.06.2019

Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process
Tersine Lojistik Sürecinde İade Oranlarının Tahmini İçin Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması

by Ayşe Nur Adıgüzel Tüylü, Ergün Eroğlu


2018.06.02.OR.05

Published: 31.12.2018

A Process Innovation and Its Application in Production and Operations Management
Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması

by Banu Özkeser


2018.06.02.OR.02

Published: 30.12.2018

Personnel Assessment with CODAS and PSI Methods
CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi

by Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı


2018.06.02.OR.03

Published: 30.12.2018

A Grey DEMATEL Integrated Approach to Determine Third Party Logistics Service Provider Selection Criteria
Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi

by Ejder Ayçin


2018.06.02.OR.04

Published: 30.12.2018

An Investigation of Turkey's Entrepreneurial and Innovative University Index for 2016 and 2017 via ORESTE and Factor Analysis
Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi

by Fikret Er, Ertuğrul Yıldız


2018.06.02.OR.01

Published: 29.09.2018

Adapting EFQM Excellence Model for Public Transport Operators: A Case of IETT, Istanbul's Public Bus Operator
EFQM Mükemmellik Modelini Toplu Ulaşım İşletmelerine Uyarlamak: İstanbul'un Otobüs İşletmesi İETT Örneği

by Muhammet Deveci, Fatih Canıtez


2018.06.01.OR.08

Published: 27.06.2018

Fuzzy Goal Programming Problem Based on Minmax Approach for Optimal System Design
Optimal Sistem Tasarımı İçin Minmaks Tabanlı Bulanık Hedef Programlama Kullanımı

by Nurullah Umarusman


2018.06.01.OR.07

Published: 26.06.2018

Analysis of Parameters Affecting The Smart Phone Design By Using Fuzzy Kano Model
Akıllı Telefon Tasarımına Etki Eden Parametrelerin Bulanık Kano Modeli İle Analizi

by Selçuk Çebi, Esra İlbahar


2018.06.01.OR.05

Published: 26.03.2018

Sustainable and Renewable Energy Power Plants Evaluation by Fuzzy TODIM Technique
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi

by A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut


2018.06.01.OR.03

Published: 25.03.2018

Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices
Risk-Tabanlı VZA ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile OECD Üyelerinin Hisse Senedi Endekslerinin Etkinliği

by Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş


2018.06.01.OR.04

Published: 25.03.2018

An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem
Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

by Osman Pala, Mehmet Aksaraylı


2018.06.01.OR.06

Published: 25.03.2018

Using an Integrated Grey AHP-MOORA Approach for Personnel Selection: An Application on Manager Selection in the Health Industry
Personel Seçimi için Bütünleşik Gri AHP-MOORA Yaklaşımının Kullanılması: Sağlık Sektöründe Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama

by Yakup Çelikbilek


2018.06.01.OR.01

Published: 01.01.2018

A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approach for New Destination Selection in Aviation Industry
Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Tuncay Özcan


2018.06.01.OR.02

Published: 01.01.2018

Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles
Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Güzergahlarının Optimizasyonu

by Hasan Söyler, Eda Fendoğlu


2017.05.02.OR.07

Published: 25.12.2017

The Evaluation of Container Terminal Efficiency Using by Cluster and Data Envelopment Analysis (DEA)
Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi

by Aynur Acer, Mehpare Timor


2017.05.02.OR.05

Published: 11.12.2017

A Hybrid Multi-Criteria Analysis Approach for the Assessment of Renewable Energy Resources Under Uncertainty
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirsizlik Altında Değerlendirilmesi İçin Bir Hibrit Çok Kriterli Analiz Yaklaşımı

by Fatih Tüysüz


2017.05.02.OR.06

Published: 11.12.2017

Application of Seasonal and Multivariable Grey Prediction Models for Short-Term Load Forecasting
Kısa Dönem Yük Tahmini için Mevsimsel ve Çok Değişkenli Gri Tahmin Modellerinin Uygulanması

by Tuncay Özcan


2017.05.02.OR.04

Published: 29.11.2017

Determination of Optimal Vehicle Selection of Logistics Companies with AHP-ARAS Hybrid Method
AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi

by Hakan Murat Aslan


2017.05.02.OR.03

Published: 28.11.2017

Current Application Fields of ELECTRE and PROMETHEE: A Literature Review
ELECTRE ve PROMETHEE'nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması

by Hasan Durucasu, Ahmet Aytekin, Bilal Saraç, Erhan Orakçı


2017.05.02.OR.01

Published: 15.10.2017

Multi Criteria Decision Making Methods Approach to Asynchronous Electric Motor Selection
Asenkron Elektrik Motoru Seçimine Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Yaklaşımı

by Gökce Yüce, İzzettin Temiz


2017.05.02.OR.02

Published: 15.10.2017

Returned Product Acquisition Pricing by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi İle Dönen Ürünlerin Fiyatlandırılması

by Yusuf Kuvvetli


2017.05.01.OR.01

Published: 30.06.2017

The Evaluation with Multi Criteria Decision Model of Substance Abuse in High School Youth
Lise Gençliğinde Madde Bağımlılığının Çok Kriterli Karar Modeli ile Değerlendirilmesi

by Deniz Koçak Ertürk, Murat Atan


2017.05.01.OR.02

Published: 30.06.2017

Analyzing Financial Performance Of Insurance Companies Traded In BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology
BIST'te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi

by Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa


2017.05.01.OR.03

Published: 30.06.2017

Predicting Second-Hand Car Sales Price Using Decision Trees and Genetic Algorithms
Karar Ağaçları ve Genetik Algoritmalar ile İkinci El Otomobil Satış Fiyat Tahmini

by Mehmet Özçalıcı


2017.05.01.OR.04

Published: 30.06.2017

Process Improvement Using Quality Function Deployment in the Healthcare Sector
Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme

by Sinem Gündoğdu, Ali Görener


2016.04.02.OR.05

Published: 05.12.2016

A SWOT-AHP Approach for Assessment of Medical Tourism Sector in Turkey
Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı

by Ali Görener


2016.04.02.OR.02

Published: 27.09.2016

QUALIFLEX and ORESTE Methods for the Insurance Company Selection Problem
Sigorta Şirketi Seçim Probleminde QUALIFLEX ve ORESTE Yöntemleri

by Ayşegül Tuş


2016.04.02.OR.03

Published: 27.09.2016

Personnel Selection In Health Sector With EVAMIX and TODIM Methods
EVAMIX ve TODIM Yöntemleri İle Sağlık Sektöründe Personel Seçimi

by Esra Aytaç Adalı


2016.04.02.OR.04

Published: 27.09.2016

Comparison of Individual Pension System and Bank's Deposit System for Low-Risk Investors
Düşük Riskli Yatırımcılar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi İle Banka Vadeli Mevduat Sisteminin Karşılaştırılması

by Özcan Mutlu, Muhammed Ordu, Olcay Polat


2016.04.02.OR.01

Published: 26.09.2016

Determining Strategy Based Supplier Pre-Qualification Criteria With Fuzzy Relational Maps
Strateji Tabanlı Tedarikçi Öndeğerlendirme Kriterlerinin Bulanık İlişkisel Haritalar İle Tespiti

by Gülcan Petriçli, Gül Gökay Emel


2016.04.01.OR.03

Published: 30.06.2016

Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities
Verimlilik Değişimi: Türk Devlet Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

by Feyyaz Cengiz Dikmen


2016.04.01.OR.04

Published: 30.06.2016

Determination of Effective Critical Factors in Successful Efficiency Measurement of University Departments by Using Fuzzy DEMATEL Method
Üniversitelerde Bölüm Etkinliklerinin Ölçülmesinde Kullanılan Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL Yöntemi ile Belirlenmesi

by Turgay Türker, Murat Etöz, Yasemin Altun Türker


2016.04.01.OR.05

Published: 30.06.2016

Energy Saving In Continuous Annealing Line Using Heating Optimization
Sürekli Tavlama Hatları Isıtma Optimizasyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması

by Ömer Faruk Sezer, Erman Coşkun


2016.04.01.OR.02

Published: 28.04.2016

Combined Multi-Criteria Decision Making Approach Based on MACBETH and MULTI-MOORA Methods
MACBETH ve MULTI-MOORA Yöntemlerine Dayalı Birleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Nilsen Kundakcı


2016.04.01.OR.01

Published: 18.04.2016

Optimal City Street Network Design Under Uncertainty
Belirsizlik Altında Optimal Şehir Sokak Ağı Tasarımı

by John Andrew Howe


2015.03.02.OR.01

Published: 31.12.2015

Performance Evaluation In Family Physician: The Application of TOPSIS Multi-Criteria Decision Making Method
Aile Hekimliği Performans Değerlemesinin TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi

by Engin Karaman, Halim Kazan


2015.03.02.OR.02

Published: 31.12.2015

Cellular Manufacturing Systems: Organization, Trends and Innovative Methods
Hücresel Üretim Sistemleri: Yapı, Eğilimler ve Yenilikçi Yöntemler

by A. Attila İşlier


2015.03.02.OR.03

Published: 31.12.2015

Comparison Of Periodic-Review Inventory Control Policies In A Serial Supply Chain
Seri Tedarik Zincirinde Periyodik Stok Kontrol Politikalarının Karşılaştırılması

by Nihan Kabadayı, Timur Keskintürk


2015.03.02.OR.04

Published: 31.12.2015

A New Approach to Fine Kinney Method and an Implementation Study
Fine Kinney Metodunda Yeni Bir Yaklaşım ve Bir Uygulama Çalışması

by Murat Oturakçı, Cansu Dağsuyu, Ali Kokangül


2015.03.02.OR.05

Published: 31.12.2015

Proposal of a Two-Stage Model For Measuring The Port Efficiency And An Implication On Turkish Ports
Liman Etkinliği Ölçümünde İki Aşamalı Bir Model Önerisi ve Türk Limanları Üzerinde Bir Uygulama

by Samet Güner


2015.03.02.OR.06

Published: 31.12.2015

A Dynamic Performance Management Model
Dinamik Bir Performans Yönetim Modeli

by Banu Özkeser, Arzu Uzun


2015.03.01.OR.01

Published: 30.06.2015

A Genetic Algorithm Metaheuristic For The Weapon-Target Based Media Allocation Problem
Silah-Hedef Temelli Medya Planlama Problemi İçin Genetik Algoritma Metasezgiseli

by Timur Keskintürk, Eyüp Çetin


2015.03.01.OR.02

Published: 30.06.2015

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming
Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

by Murat Atan, Sibel Atan, Şenol Altan


2015.03.01.OR.03

Published: 30.06.2015

Measuring the Relative Efficiencies of Statistics Departments in Turkey Using Data Envelopment Analysis
Türkiye'deki İstatistik Bölümlerinin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi

by Cenk İçöz, Harun Sönmez


2015.03.01.OR.04

Published: 30.06.2015

Process Capability and Price Evaluation Chart For A Pharmaceutical Company
Bir İlaç Firması İçin Süreç Yetenek Analizi ve Fiyat Değerlendirme Grafiği

by Sündüz Dağ, Nihan Kabadayı


2014.02.02.OR.01

Published: 31.12.2014

Multi-Objective Optimization Of Build-Operate-Transfer (BOT) Tender Problem For Private Sector Companies
Özel Sektör Şirketleri İçin YİD İhale Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyonu

by Elif Acar, Hasan Durucasu


2013.01.01.OR.01

Published: 31.12.2013

Historical Development of Operations Research and It's Features
Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

by Ahmet Öztürk


2013.01.01.OR.02

Published: 31.12.2013

Production Planning With Fuzzy Linear Programming Approach
Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı İle Üretim Planlaması

by Kenan Oğuzhan Oruç, Melike Nazlı Gülışık


2013.01.01.OR.03

Published: 31.12.2013

An Application On Flowshop Scheduling
Akış Tipi Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama

by Sündüz Dağ


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.