• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 2, Issue 2, 2014


Volume 2, Issue 2, 2014

alphaumeric journal

Volume 2, Issue 2, 2014

Published on Dec. 31, 2014

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Muhlis Özdemir
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

Money - Physical Capital Nexus: How Valid Is McKinnon Complementarity Hypothesis In Turkish Economy?

Para ve Fiziki Sermaye İlişkisi: McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezi Türkiye Ekonomisi İçin Ne Kadar Geçerli?

Gülbahar Üçler, Şerife Özşahin

1-12

Optimization of a Vehicle Routing Problem In a Logistics Company In Turkey

Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu

Murat Oturakçı, Işıl Uyan

13-24

Implementing Simple Slope Techniques to Interaction of Work Variables

İş Değişkenlerine, Tüm Olası Altküme Regresyon Modeli ve Özel Eğilim Analizi Tekniklerinin Uygulanması

Aydem Başak Çiftçioğlu, Özer Arabacı

25-36

Multi-Objective Optimization Of Build-Operate-Transfer (BOT) Tender Problem For Private Sector Companies

Özel Sektör Şirketleri İçin YİD İhale Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyonu

Elif Acar, Hasan Durucasu

37-50

The Relationship Between Bank Loans and Economic Growth In Turkey: 1995-2010

Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi: 1995-2010

Mahmut Zortuk, Mehmet Yunus Çelik

51-60

Analysis of Social Media Use and Manners In Terms of Uses and Satisfaction Approach: ESOGU Case Study

Sosyal Medya Kullanım ve Davranışlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği

Fatih Çemrek, Hilal Baykuş, Özer Özaydın

61-76

The Impact of Information Technologies and Computer Usage On The Student Success In Accounting Courses

Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi

Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Derya Bozan

77-97


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.