• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 2, 2019


Volume 7, Issue 2, 2019

alphaumeric journal

Volume 7, Issue 2, 2019

Published on Dec. 31, 2019

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

157-172

Reducing Variation of Risk Estimation by Using Importance Sampling

Hatem Çoban, İpek Deveci Kocakoç, Şemsettin Erken, Mehmet Akif Aksoy

173-184

185-204

205-238

A Study On Profiling Students via Data Mining

Mehmet Ali Alan, Mustafa Temiz

239-248

249-262

Banking Sector Instability and Economic Growth: Evidence from Turkey

Yılmaz Bayar, Murat Gündüz, Funda H. Sezgin

263-274

275-288

289-300

301-318

319-332

333-350

Forecasting of University Students' Turkish Language Course Exam Results According to Their Exam Preparation Levels

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Sınav Sonuçlarının Sınava Hazırlık Düzeylerine Göre Tahminlenmesi

Emrah Aydemir, Feyzi Kaysi, Sevinç Gülseçen

351-356

Association Rules Analysis with R Programming: Analyzing Customer Shopping Data with Apriori and Eclat Algorithms

R Programlama İle Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi

Umman Tuğba Şimşek Gürsoy, Özlem Akçay Kasapoğlu, Kutluk Atalay

357-368

Investigation of the World Railway Sector Development Prospects and Turkey's Status

Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması

Alper Uğur

369-398

A Solution Approach Proposal for Disassembly Line Balancing Based on ELECTRE

Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE'ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi

Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik

399-416

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach

CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

Nur Duygu Keten, Atalay Çağlar

417-436

Evaluation of the Competencies That Affect the Achievements of the Econometrics Graduate Students: ABO Decision Support System

Ekonometri Lisansüstü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Yeterliliklerin Değerlendirilmesi: ABO Karar Destek Sistemi

Osman Pala, Mehmet Aksaraylı

437-448

Socio-Economic Development of Provinces in Turkey: A Spatial Econometric Analysis

Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği: Bir Mekânsal Ekonometrik Analiz

Gökhan Özkubat, Sibel Selim

449-470

Research of Suicide Rates for OECD Members Countries: A Cluster Analysis Work

OECD Üye Ülkeleri için İntihar Oranları Araştırması: Bir Kümeleme Analizi Çalışması

Hülya Şen, İrem Varürer

471-484

Buckley-James Model in Survival Analysis

Yaşam Çözümlemesinde Buckley-James Modeli

Burcu Özcan, Duru Karasoy

485-496


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.