• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Association Rules Analysis with R Programming: Analyzing Customer Shopping Data with Apriori and Eclat Algorithms

bib

Umman Tuğba Şimşek Gürsoy, Ph.D.

Özlem Akçay Kasapoğlu, Ph.D.

Kutluk Atalay


Abstract

Data mining is the process of extracting meaningful information from big data sets. Data mining technique, which is widely used, has been applied to an e-commerce website in this study. In this study, it is aimed to obtain the profiles of people who shop online and to determine which e-commerce sites they use together. For this purpose, Association rules analysis is applied. Support, confidence and lift ratios and ranking of both web sites and product categories that consumers make purchases are performed. R programming language is used in the application and the results of the analysis are obtained with Apriori and Eclat algorithms.

Keywords: Apriori, Association Rules, Data Mining, E-commerce, Eclat, R Programming

Jel Classification: C80, C88

R Programlama İle Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi


Öz

Veri madenciliği büyük veriden anlamlı bilgi çıkarma sürecidir. Çok yaygın uygulama alanı bulan veri madenciliği tekniği bu çalışmada bir e-ticaret web sitesine uygulanmıştır. Bu çalışmada internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin profillerinin elde edilmesi ve hangi e-ticaret sitelerini bir arada kullandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Birliktelik kuralları analizi uygulanmıştır. Destek, güven ve kaldıraç oranları ile hem web sitelerinin hem de tüketicilerin satın alma işlemi gerçekleştirdiği ürün kategorilerinin sıralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Uygulamada R programlama dili kullanılmış, analiz sonuçları Apriori ve Eclat algoritmaları ile elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Apriori, Birliktelik Kuralları, E-ticaret, Eclat, R Programlama, Veri Madenciliği


Suggested citation

Şimşek Gürsoy, U. T., Akçay Kasapoğlu, Ö. & Atalay, K. (). R Programlama İle Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi. Alphanumeric Journal, 7(2), 357-368. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.585663

References

 • Akpınar, H. (1998). Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi ve Veri Madenciliği, İ.Ü. İşletme Fakültesi
 • Yayını, 6.
 • Akpınar, H. (2014). Data:Veri Madenciliği, Veri Analizi, Papatya Yayıncılık Eğitim, 70.
 • Alpaydın, E. (2000). Zeki Veri Madenciliği, Bilişim 2000 Eğitim Semineri, 9.
 • Bilgiç, E. (2019). R Programlama Dili İle Pazar Sepet Analizi: Muş İl Merkezindeki Bir
 • Süpermarkette Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Tespiti Üzerine Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (3), 89-97.
 • Budak, V.Ö., Kartal, E. & Gülseçen, S. (2018). Site-içi Aramalar ve Apriori Algoritmasıyla Web
 • Sitesi Ziyaretçilerinin İhtiyaç Tespitine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11 (2), 211-222.
 • Dalkılıç, F., & Aydın, Ö. (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 546-553.
 • Demirok, Y. (2018). Birliktelik Kuralı Yöntemleri ile E-Ticaret Satışlarının Analizi. Maltepe
 • Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürsoy, U.T. (2009). Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi. Pegem Akademi, 50.
 • Ilham, A. v.d. (2018). Market Basket Analysis Using Apriori and FP-Growth for Analysis
 • Consumer Expenditure Patterns at Berkah Mart in Pekanbaru Riau, In Journal of Physics: Conference Series, 1114 (1), 012131.
 • Özçalıcı, M. (2017). Veri Madenciliğinde Birliktelik Kuralları ve İkinci El Otomobil Piyasası
 • Üzerine Bir Uygulama, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7(1), 45-58.
 • Öztemiz, F., & Hamamcı, S.E. (2016). R Programlama Dili ve Apriori Algoritması Kullanılarak
 • Market Sepet Analizi. International Artifical Intelligence and Data Processing Symposium '16, Malatya, Turkey.
 • Sağın, A. N., & Ayvaz, B. (2018). Determination of Association Rules with Market Basket
 • Analysis: Application in the Retail Sector, Southeast Europe Journal of Soft Computing, 7(1).
 • Sarvari, P. A., Ustundag, A., & Takci, H. (2016). Performance Evaluation of Different Customer
 • Segmentation Approaches Based On RFM And Demographics Analysis, Kybernetes, 45(7), 1129-1157.
 • Solnet, D., Boztug, Y., & Dolnicar, S. (2016). An Untapped Gold Mine? Exploring the Potential
 • of Market Basket Analysis to Grow Hotel Revenue, International Journal of Hospitality Management, 56, 119-125.
 • Sözen, E., Bardak, T., Peker, H. & Bardak, S. (2017). Apriori Algoritması Kullanılarak Mobilya
 • Seçiminde Etkili olan Faktörlerin Analizi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6 (3), 679-684.
 • Yen, S., & Lee Y. (2006). An Efficient Data Mining Approach for Discovering Interesting
 • Knowledge from Customer Transactions, Expert Systems with Applications, 30 (4), 650-657.

Volume 7, Issue 2, 2019

2019.07.02.MIS.04

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 2, 2019

Pages 357-368

Received: June 2, 2019

Accepted: Sept. 17, 2019

Published: Dec. 31, 2019

Full Text [725.8 KB]

2019 Şimşek Gürsoy, UT., Akçay Kasapoğlu, Ö., Atalay, K.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.