• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

MIS

Management Information Systems Articles

2023.11.02.MIS.01

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.02

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.03

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.04

Published: 31.12.2023

A Literature Review on Machine Learning in The Food Industry
None

by Furkan Açıkgöz, Leyla Zeynep Verçin, Gamze Erdoğan


2023.11.01.MIS.01

Published: 12.07.2023

Predicting The Share of Tourism Revenues In Total Exports

by Mehmet Kayakuş, Dilşad Erdoğan, Mustafa Terzioğlu


2023.11.01.MIS.02

Published: 12.07.2023

2022.10.02.MIS.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.03

Published: 31.12.2022

2021.09.01.MIS.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.MIS.02

Published: 30.06.2021

2020.08.02.MIS.01

Published: 31.12.2020

2019.07.02.MIS.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.MIS.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.MIS.03

Published: 31.12.2019

Forecasting of University Students' Turkish Language Course Exam Results According to Their Exam Preparation Levels
Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Sınav Sonuçlarının Sınava Hazırlık Düzeylerine Göre Tahminlenmesi

by Emrah Aydemir, Feyzi Kaysi, Sevinç Gülseçen


2019.07.02.MIS.04

Published: 31.12.2019

Association Rules Analysis with R Programming: Analyzing Customer Shopping Data with Apriori and Eclat Algorithms
R Programlama İle Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi

by Umman Tuğba Şimşek Gürsoy, Özlem Akçay Kasapoğlu, Kutluk Atalay


2018.06.02.MIS.01

Published: 30.12.2018

Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective
Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler

by Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu


2018.06.02.MIS.02

Published: 30.12.2018

Distance Education Adaptation of Vocational High School Students within the Digital Divide
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Adaptasyonunun Sayısal Uçurum Kapsamında Araştırılması

by Can Aydın, Çiğdem Tarhan


2018.06.02.MIS.03

Published: 30.12.2018

A Clustering Based Classifier Ensemble Approach to Corporate Bankruptcy Prediction
Firma Başarısızlığının Tahmin Edilmesi İçin Kümelemeye Dayalı Bir Sınıflandırıcı Topluluğu Yaklaşımı

by Aytuğ Onan


2017.05.01.MIS.01

Published: 30.06.2017

The Prediction of Precious Metal Prices via Artificial Neural Network by Using RapidMiner
Yapay Sinir Ağları İle Kıymetli Maden Fiyatlarının RapidMiner İle Tahmin Edilmesi

by Ufuk Çelik, Çağatay Başarır


2017.05.01.MIS.02

Published: 30.06.2017

Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree
Yeni Bir Nicel Yaklaşımının Hisse Senedi Piyasalarına Uygulanması: Minimum Geren Ağaç

by Veysel Fuat Hatipoğlu


2016.04.02.MIS.01

Published: 06.12.2016

Analysis of Volvo IT's Closed Problem Management Processes By Using Process Mining Software ProM and Disco
ProM ve Disco Süreç Madenciliği Yazılımları Kullanılarak Volvo IT'nin Sonlandırılmış Problem Yönetimi Süreçlerinin Analizi

by Ufuk Çelik, Eyüp Akçetin, Abdulkadir Yaldır


2015.03.02.MIS.01

Published: 31.12.2015

Mobile Phones as Distracting Tools In The Classroom: College Students Perspective
Sınıf İçerisinde Dikkat Dağıtma Aracı Olarak Cep Telefonları: Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı

by Naciye Güliz Uğur, Tuğba Koç


2015.03.02.MIS.02

Published: 31.12.2015

Forecasting Turkish Informatics Valley via Computerised Argument Delphi Technique
Türkiye Bilişim Vadisinin Bilgisayarlı Argüman Delfi Yöntemi İle Öngörülmesi

by Enes Emen, Ercan Salman, Gönül Sekendur, Şadi Evren Şeker


2015.03.01.MIS.01

Published: 30.06.2015

Text Mining as a Supporting Process for VoC Clarification
Müşteri Sesinin Ayrıştırılmasını Destekleyen Bir Süreç Olarak Metin Madenciliği

by Aysun Kapucugil İkiz, Güzin Özdağoğlu


2014.02.02.MIS.01

Published: 30.12.2014

Optimization of a Vehicle Routing Problem In a Logistics Company In Turkey
Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu

by Murat Oturakçı, Işıl Uyan


2014.02.01.MIS.01

Published: 30.06.2014

Information Technology Audit and The Practice of The Turkish Court of Accounts
Bilişim Teknolojileri Denetimi ve Türk Sayıştayı Uygulaması

by Musa Kayrak


2013.01.01.MIS.01

Published: 31.12.2013

A Low Cost Mobile Patient Monitoring System Proposal For Healthcare
Sağlık Sektörü İçin Düşük Maliyetli Bir Mobil Hasta Takip Sistemi Önerisi

by Tunçhan Cura


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.