• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 4, Issue 2, 2016


Volume 4, Issue 2, 2016

alphaumeric journal

Volume 4, Issue 2, 2016

Published on Dec. 31, 2016

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Theoretical Article

A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient of Variation

Fonksiyonel Veri İçin Yeni Bir Tanımlayıcı İstatistik: Fonksiyonel Değişkenlik Katsayısı

İstem Köymen Keser, İpek Deveci Kocakoç, Ali Kemal Şehirlioğlu

1-10

Research Article

Determining Strategy Based Supplier Pre-Qualification Criteria With Fuzzy Relational Maps

Strateji Tabanlı Tedarikçi Öndeğerlendirme Kriterlerinin Bulanık İlişkisel Haritalar İle Tespiti

Gülcan Petriçli, Gül Gökay Emel

11-40

Assessment of PISA 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality In Educational Opportunity

Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Bağlamında PISA 2012 Sonuçlarının Kantil Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi

Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal

41-54

QUALIFLEX and ORESTE Methods for the Insurance Company Selection Problem

Sigorta Şirketi Seçim Probleminde QUALIFLEX ve ORESTE Yöntemleri

Ayşegül Tuş

55-68

Personnel Selection In Health Sector With EVAMIX and TODIM Methods

EVAMIX ve TODIM Yöntemleri İle Sağlık Sektöründe Personel Seçimi

Esra Aytaç Adalı

69-84

Robust Principal Component Analysis Based on Modified Minimum Covariance Determinant in the Presence of Outliers

Aykırı Gözlemlerin Varlığında Uyarlanmış En Küçük Kovaryans Determinant Tahminine Dayalı Dayanıklı Temel Bileşenler Analizi

Bilal Barış Alkan

85-94

Comparison of Individual Pension System and Bank's Deposit System for Low-Risk Investors

Düşük Riskli Yatırımcılar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi İle Banka Vadeli Mevduat Sisteminin Karşılaştırılması

Özcan Mutlu, Muhammed Ordu, Olcay Polat

95-114

First and Second Order Confirmatory Factor Models With Service And Product Quality Perceptions of Supermarket Customers: An Empirical Investigation

Süpermarket Müşterilerinin Hizmet ve Ürün Kalitesi Algılarıyla Birinci ve İkinci Mertebe Doğrulayıcı Faktör Modelleri: Deneysel Bir Araştırma

Gülhayat Gölbaşı Şimşek

115-146

Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers

Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi

Gamze Özel, Rıdvan Ceylan

147-158

A SWOT-AHP Approach for Assessment of Medical Tourism Sector in Turkey

Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı

Ali Görener

159-170

Analysis of Volvo IT's Closed Problem Management Processes By Using Process Mining Software ProM and Disco

ProM ve Disco Süreç Madenciliği Yazılımları Kullanılarak Volvo IT'nin Sonlandırılmış Problem Yönetimi Süreçlerinin Analizi

Ufuk Çelik, Eyüp Akçetin, Abdulkadir Yaldır

171-182

An Investigation for the Determination of Customer Satisfaction About Furniture Designs Used In Thermal Hotel Business

Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Hatice Yılmaz, Fatih Çemrek

183-204

Determining the Risk Factors Causing Cancer with Logistic Regression Analysis

Lojistik Regresyon Analizi ile Kanser Hastalığına Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Hatice Şamkar, Ayşe Gül Yıldırım, Özge Delibaş

205-222


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.