• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers

bib

Gamze Özel, Ph.D.

Rıdvan Ceylan


Abstract

In this study, the ice-cream preferences of consumers have been investigated with the conjoint analysis. In this research, 350 consumers in different age groups in Ankara responded the questionnaire for the conjoint analysis. Research results especially on women and men consumers were analyzed separately and aimed to find different criteria for consideration in the choice of ice-cream.

Keywords: Conjoint Analysis, Consumption, Ice-cream, Milk Products

Jel Classification: C38, C44

Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi


Öz

Bu çalışmada konjoint analizi yöntemi ile tüketicilerin dondurma tercihlerini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada, Ankara ilinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki 350 tüketicinin katılımıyla konjoint analizine yönelik bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçları özellikle kadın ve erkek tüketiciler üzerinde ayrı ayrı analiz edilmiş ve dondurma tercihinde farklı kriterlere önem verilip verilmediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dondurma, Konjoint Analizi, Süt Ürünleri, Tüketim


Suggested citation

Özel, G. & Ceylan, R. (). Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi. Alphanumeric Journal, 4(2), 147-158. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.277739

References

 • Acar, E., Sönmez, H. (2015). Konjoint analizi ve genç kadın tüketicilerin hazır giyim mağaza tercihlerini etkileyen unsurların incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 12, 278-295, ss.
 • Akıncı, E. D., Bacanlı, S., Kıroğlu, G. (2007). Uyarlamalı konjoint analizi ve İstanbul indirim marketleri üzerine bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), 1-11. ss.
 • Cengiz, E. (2009). Tüketicilerin ürün tercihinde rol oynayan ürün menşeinin, marka, fiyat ve kalite değişkenleri açısından değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 155-174. ss.
 • Ceylan, H.H. (2010). Yerel kalkınma ve rekabet aracı olarak şehir pazarlamasında yatırımcıların yatırım destinasyon tercih yapılarının belirlenmesi ve Uşak tekstil sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Çevik, O., Yiğit, A.M. (2011). Konjoint analizi ile ofis mobilyası tüketicilerinin tercihlerinin belirlenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20): 105-110. ss.
 • Green, P.E., Rao, V.R. (1971). Conjoint measurement for quantifying judgmental data. Journal of Marketing Research, 8, 355-363 ss.
 • Güngör, M., Özdemir, M.F. (2009). Çalışan bayanların takı satın alma tercihleri ve konjoint analiz yönteminin uygulanması. 1. Uluslar arası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu. Aydın. 32- 40. ss.
 • Gürbüz, H., Kaygısız, Z. (2004). Konjoint analizi ve ulaşım sektör pazarı üzerine bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 139-148. ss.
 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. (2014). TR 72 bölgesi 2014-2023 mevcut durum analizi.
 • Özel, G. (2008). Tüketicilerin süt tercihinde etkili olan faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 227-240. ss.
 • Selçuk, Ş., Tarakçı, Z., Şahin, K., Coşkun, H. (2003). Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisans öğrencilerinin süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1), 23-31. ss.
 • Soykan, Y. (2009). Endüstriyel satın alma kararlarında konjoint analizi ve bir uygulama. Akademik Bakış, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, 16, 1-18. ss.
 • Sönmez, H. (2001). Konjoint analizi tekniğinin pazarlama araştırmalarında kullanım olanakları ve bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • Sönmez, H. (2006). Müşteri tercihleri için konjoint analizi uygulaması: ev bilgisayarı nasıl seçilir?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 185-196 ss.
 • Tiryaki, Y.G., Akbay, C. (2009). Kahramanmaraş'ta dondurma tüketim alışkanlığı. Gıda, 34(3), 143-148 ss.
 • Turanlı, D.M., Taşpınar C., Işık, M. (2013). Konjoint analizi ile gazete tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 19, 1-26. ss.

Volume 4, Issue 2, 2016

2016.04.02.STAT.04

alphanumeric journal

Volume 4, Issue 2, 2016

Pages 147-158

Received: March 22, 2016

Accepted: Nov. 29, 2016

Published: Dec. 6, 2016

Full Text [566.7 KB]

2016 Özel, G., Ceylan, R.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.