• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 3, Issue 1, 2015


Volume 3, Issue 1, 2015

alphaumeric journal

Volume 3, Issue 1, 2015

Published on June 30, 2015

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

A Genetic Algorithm Metaheuristic For The Weapon-Target Based Media Allocation Problem

Silah-Hedef Temelli Medya Planlama Problemi İçin Genetik Algoritma Metasezgiseli

Timur Keskintürk, Eyüp Çetin

1-6

Performance Of Shannon's Maximum Entropy Distribution Under Some Restrictions: An Application On Turkey's Annual Temperatures

Shannon'un Maksimum Entropi Dağılımının Bazı Kısıtlar Altındaki Performansı: Türkiye'nin Yıllık Hava Sıcaklıkları Üzerine Bir Uygulama

Hatice Çiçek, Sinan Saraçlı

7-14

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming

Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

Murat Atan, Sibel Atan, Şenol Altan

15-24

Text Mining as a Supporting Process for VoC Clarification

Müşteri Sesinin Ayrıştırılmasını Destekleyen Bir Süreç Olarak Metin Madenciliği

Aysun Kapucugil İkiz, Güzin Özdağoğlu

25-40

Measuring the Relative Efficiencies of Statistics Departments in Turkey Using Data Envelopment Analysis

Türkiye'deki İstatistik Bölümlerinin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi

Cenk İçöz, Harun Sönmez

41-50

Process Capability and Price Evaluation Chart For A Pharmaceutical Company

Bir İlaç Firması İçin Süreç Yetenek Analizi ve Fiyat Değerlendirme Grafiği

Sündüz Dağ, Nihan Kabadayı

51-58

A Solution To Rational Decision Making via Compositional Data Analysis: A Case Study Using Students Cellular Phone Tendencies

Rasyonel Karar verme Problemi için Compositional Veri Analizi Yaklaşımı: Öğrenci Telefon Tercihleri Üzerine Bir Uygulama

Şenay Lezki, Sinan Aydın, Fikret Er

59-66

Determining The Relationship Between Happiness and Human Development: Multivariate Statistical Approach

Mutluluk ve İnsani Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çok Değişkenli İstatistiksel Yaklaşım

Dilek Murat, Sevda Gürsakal

67-80

The Evaluation of The Development Agency Regions In Turkey In Terms of Some Socioeconomic Indicator with Factor Analysis

Türkiye'de Kalkınma Ajansı Bölgelerinin Bazı Sosyoekonomik Göstergeler Bakımından Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi

Hasan Bulut, Yüksel Öner

81-88

The Research Effects of Law Changes at Air Transportation On Air Passanger Carries for Turkey

Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Hülya Şen, Hakkı Polat

89-98

Determination of Factors Affecting Internal Migration in Turkey with Panel Data Analysis

Türkiye'deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi

Gaye Karpat Çatalbaş, Ömer Yarar

99-117


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.