• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

The Evaluation of The Development Agency Regions In Turkey In Terms of Some Socioeconomic Indicator with Factor Analysis

bib

Hasan Bulut

Yüksel Öner, Ph.D.


Abstract

The actual aim of this paper is to update the periodic studies on defining social-economic development levels of cities in Turkey according to established development agencies. It is believed that considering the development agencies as a one administrative authority would define levels of developments of regions better than considering the cities one by one as an individual. For doing this total values of development agencies of considered regions are found in the manner of their leading socioeconomic indicators and then development agencies regions will be interpreted by using Factor Analysis.

Keywords: Development Agency, Development of Social-Economic, Factor Analysis

Jel Classification: C01

Türkiye'de Kalkınma Ajansı Bölgelerinin Bazı Sosyoekonomik Göstergeler Bakımından Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi


Öz

Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini belirlemek için dönem dönem yapılan çalışmaları kalkınma ajansı bölgelerine göre güncellemektir. İllerin bireysel olarak incelenmesi yerine kalkınma ajanslarının tek bir idari bölge olarak düşünülüp ele alınmasının bölgeler arası gelişmişlik seviyelerini daha iyi açıklayacağı düşünülmektedir. Böylece aynı bölgedeki bir ilin gelişmişlik seviyesi artsa bile diğer illerde böyle bir gelişme söz konusu değilse, bölgenin gelişmekte olduğu ve kalkınma ajansının doğru politikalar izlediği yönündeki iddiaların doğruluğu tartışılabilir olacaktır. Bu amaçla kalkınma ajansları kapsamında yer alan illere ait bazı sosyoekonomik göstergelerden yararlanarak her bir kalkınma ajansı bölgesi için söz konusu göstergelere ait toplam değerler bulunduktan sonra, elde edilen çok değişkenli veri yapısı Çok değişkenli istatistiksel analizlerden Faktör analizi kullanılarak kalkınma ajansı bölgeleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faktör Analizi, Kalkınma Ajansı, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik


Suggested citation

Bulut, H. & Öner, Y. (). The Evaluation of The Development Agency Regions In Turkey In Terms of Some Socioeconomic Indicator with Factor Analysis. Alphanumeric Journal, 3(1), 81-88. http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.1.5000105857

References

  • Albayrak A. S. (2005), Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzzeylerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Zonguldak.
  • Erilli N. A., Tunç T., Öner Y. ve Yolcu U. (2008), İllerin Sosyoekonomik Verilere Dayanarak Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması, e-Journal of New World Sciences Academy.
  • Rencher A. C. (2002), Methods of Multivariate Analysis, New York, United States of America.
  • Özdamar K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir
  • Tatlıdil H. (2002),Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara
  • Yıldız E. B., Sivri U. ve Berber M. (2012), Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayseri.
  • http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=164 (Visited Date:18.03.2015)
  • http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_8_diger/tckb_sege_2013.pdf (Visited Date:18.03.2015)

Volume 3, Issue 1, 2015

2015.03.01.STAT.04

alphanumeric journal

Volume 3, Issue 1, 2015

Pages 81-88

Received: March 12, 2015

Accepted: May 20, 2015

Published: June 30, 2015

Full Text [715.1 KB]

2015 Bulut, H., Öner, Y.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.