• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 2, 2018


Volume 6, Issue 2, 2018

alphaumeric journal

Volume 6, Issue 2, 2018

Published on Dec. 31, 2018

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

Adapting EFQM Excellence Model for Public Transport Operators: A Case of IETT, Istanbul's Public Bus Operator

EFQM Mükemmellik Modelini Toplu Ulaşım İşletmelerine Uyarlamak: İstanbul'un Otobüs İşletmesi İETT Örneği

Muhammet Deveci, Fatih Canıtez

211-226

Evaluation of Business Manager's Reverse Logistics Perspectives: Sample of Malatya Organized Industrial

İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği

Mevlüt Türk, Kadir Keke, Mustafa Deste

227-242

Personnel Assessment with CODAS and PSI Methods

CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi

Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı

243-256

Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern

Tüketiciler Kişisel Bilgilerini İşletmelerle ve Kişilerle Paylaşırken Niçin Farklı Davranırlar? Kişilik Özellikleri ve Gizlilik Endişesinin Rolü

Erdem Özkan

257-276

A Grey DEMATEL Integrated Approach to Determine Third Party Logistics Service Provider Selection Criteria

Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi

Ejder Ayçin

277-292

An Investigation of Turkey's Entrepreneurial and Innovative University Index for 2016 and 2017 via ORESTE and Factor Analysis

Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi

Fikret Er, Ertuğrul Yıldız

293-310

Inflation Convergence in BRICS Countries: A Comprehensive Unit Root Test Analysis

BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi

Muhammed Tıraşoğlu, İpek Melahat Yurttagüler

311-324

Review Article

Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective

Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler

Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu

325-348

Research Article

Distance Education Adaptation of Vocational High School Students within the Digital Divide

Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Adaptasyonunun Sayısal Uçurum Kapsamında Araştırılması

Can Aydın, Çiğdem Tarhan

349-364

A Clustering Based Classifier Ensemble Approach to Corporate Bankruptcy Prediction

Firma Başarısızlığının Tahmin Edilmesi İçin Kümelemeye Dayalı Bir Sınıflandırıcı Topluluğu Yaklaşımı

Aytuğ Onan

365-376

Discrete Survival Time Models: An Application on Marriage Duration

Kesikli Yaşam Süresi Modelleri: Evlilik Süreleri Üzerine Bir Uygulama

Hilal Ölmez Hosta, Nihal Ata Tutkun

377-394

A Process Innovation and Its Application in Production and Operations Management

Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması

Banu Özkeser

395-406

Marshall-Olkin Half Logistic Distribution with Theory and Applications

Teori ve Uygulamaları ile Marshall-Olkin Yarı Lojistik Dağılımı

Diren Yeğen, Gamze Özel

407-416

Investigation of The Satisfaction of The Individuals of The Community Transportation: The Case of Eskisehir Province

Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği

Fatih Çemrek

417-426


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.