• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

A Process Innovation and Its Application in Production and Operations Management

bib

Banu Özkeser, Ph.D.


Abstract

Assembly line, one of the most important study-fields of both manufacturing and operations management and operations research, has continued to be a popular field regarding to the technological improvements for the searchers. In the result of process innovation by balancing the stations in the assembly line; the engineering studies, done in the period which is from the first step of the production till the last step that the product is done, have significant results by means of analyzing the different parameters. One of these studies is done in the content of this article regarding to the product of the light truck line of a company in the automotive field. The main targets of this article are; determining the minimum station numbers for assembly line, the operations done in every station and the lost balance of the line. Finally, the results expected in the result of the developed algorithm is written below; Minimizing the late times of the orders, Balancing the used capacity, Minimizing the flow times, Minimizing the late work orders, Balancing the used capacities of the machines and the equipment,

Keywords: Line Balancing, Process Innovation, Production Management

Jel Classification: C44

Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması


Öz

Gerek üretim ve operasyon yönetiminin gerekse yöneylem araştırmasının önemli çalışma alanlarından olan montaj hatları, günümüzdeki teknolojik gelişimlere bağlı olarak araştırmacılar için büyük bir ilgi alanı oluşturmaya devam etmiştir. Montaj hattındaki istasyonların dengelenmesi ile yapılan süreç inovasyonu sonucunda, üretimin ilk aşamasından nihai ürün elde edilene kadar geçen süredeki farklı parametreler incelenerek yapılan mühendislik çalışmaları önemli ölçüde yararlı sonuçlar vermektedir. Bu çalışmaların bir uygulaması da bu çalışma kapsamında, otomotiv sektöründe üretim yapan bir firmanın ürünü ile ilgili gerçekleştirilmektedir. Montaj hattı için gerekli minimum istasyon sayısını, her istasyonda yapılacak işlem(ler)i ve tüm istasyonları ile hattın denge kaybının tespit edilmesi ana hedefi oluşturmaktadır. Özetle, oluşturulan algoritma ile elde edilmesi beklenen sonuçlar; Taleplerin gecikme süreleri minimizasyonu, Kullanım kapasitesi dengelemesi, Akış zamanlarının azaltılması, Geciken iş sayısının minimizasyonu, Makine kullanım oranlarının ayarlanması,

Anahtar Kelimeler: Hat Dengeleme, Süreç İnovasyonu, Üretim Yönetimi


Suggested citation

Özkeser, B. (). Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması. Alphanumeric Journal, 6(2), 395-406. https://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.392217

References

 • Acar, N., 1983. Üretim Planlama Yönetim ve Uygulamaları. MPM Yayınları, Ankara, 230.
 • Acar, N., 1984. Kesikli Seri Üretim Sistemlerinde Planlama ve Kontrol Çalışması. MPM Yayınları, Ankara, 309.
 • Ağpak, K., ve Gökçen, H., 2002. Basit U Tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemine Bulanık Programlama Yaklaşımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4 (2):29-40.
 • Ağpak K., Gökçen H., Saray, N., ve Özel, S., 2002. Stokastik Görev Zamanlı Tek Modelli U tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Bir Sezgisel. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(4):115-124.
 • Askın, R. G., and Zhou, M., 1997. A Parallel Station Heuristic For The Mixed-Model Production Line Balancing Problem. International Journal Of Production Research, 35(11):3095-3105.
 • Bowman, E.H., 1960. Assembly Line Balancing by Linear Programming. Operation research, 18:3-18.
 • Chakravarty, A. K., and Shtub, A., 1985. Balancing Mixed-Model Lines with In-process Inventories. Management Science, 31(9):1161-1174.
 • Chakravarty, A. K., and Shtub, A., 1986. Cost Minimization Procedure for Mixed-Model Production Lines with Normally Distributed Task Times. Europen Journal Of Operation Research, 23: 25-36.
 • Gonçalves, J. F., and De Almeıda, J. R., 2002. A Hybrid Genetic Algorithm for Assemly Line Balancing. Journal of Heuristics, (8):629-642.
 • Gökçen, H., ve Erel, E., 1995. Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi için Bir Sezgisel Yöntem. Verimlilik Dergisi, (2):131-140.
 • Helgeson, W.B., and Bırnıe, D.P., 1982. Improving Assembly Line Efficiency. Computers and Operation Research, (4):75-80.
 • Hoffman, T. R., 1963. Assembly Line Balancing with a predence Matrix. Management Science, (9):4-10.
 • Karayalçın, İ., 1986. Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi. Çağlayan Basımevi, İstanbul, 10.
 • Kobu, B., 1987. Üretim Planlama Yönetim ve Uygulamaları. İ.T.Ü İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, 181.
 • Macaskıll, J.L.C., 1972. Production Line Balances for Mixed-Model Lines. Management Science, 19(4): 423-434.
 • Mansoor, E. M., 1964. Assembly Line Balancing – An Improvement on the ranked Positional Weight Technique. Journal of Industrial Engineering, (3):73-77.
 • Sarıkaya, B. 2005. Otomotiv Yan Sanayinde Bir Üretim Çizelgeleme Probleminin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Thomopoulos, L., 1970. Assembly Line Balancing. International Journal of Production Research, (19): 277-290.
 • Toraman, A., ve Gözlü, S., 1984. Üretim Planlama ve Kontrol. İstanbul Teknik Üniversitesi Basımevi, 116.

Volume 6, Issue 2, 2018

2018.06.02.OR.05

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 2, 2018

Pages 395-406

Received: Feb. 8, 2018

Accepted: Dec. 28, 2018

Published: Dec. 31, 2018

Full Text [560.0 KB]

2018 Özkeser, B.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.