• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Investigation of The Satisfaction of The Individuals of The Community Transportation: The Case of Eskisehir Province

bib

Fatih Çemrek, Ph.D.


Abstract

In this study, it is desired to measure the satisfaction of households using public transportation vehicles in Eskisehir in 2014-2015. Public transport satisfaction is measured by Factor Analysis. 500 people were chosen randomly from Eskisehir. As a result of the Factor Analysis, households in the city were found to be satisfied with public transport.

Keywords: Factor Analysis, Passenger Satisfaction, Public Transport

Jel Classification: C44

Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği


Öz

Bu çalışmada 2014-2015 yılı Eskişehir'deki Toplu taşıma araçlarını kullanan hane halkının memnuniyetini ölçülmek istenmiştir. Toplu taşıma araçları memnuniyeti Faktör Analizi ile ölçülmüştür. Eskişehir'den 500 kişi rassal olarak seçilmiştir. Yapılan Faktör Analizi sonucunda şehirdeki hane halkı toplu taşıma araçlarından Memnun olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faktör Analizi, Toplu Taşıma, Yolcu Memnuniyeti


Suggested citation

Çemrek, F. (). Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği. Alphanumeric Journal, 6(2), 417-426. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.477151

References

 • Abbasgil,E., (1994). İstanbul’daki Toplu Taşımacılık Kapsamında Raylı Sistemlerin Değerlendirmesi (Esenler- Aksaray Hızlı Tramvay Örneği), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ,İstanbul.
 • Alp, S., (2008). Kentiçi otobüsle toplutaşıma sistemi için bir doğrusal hedef programlama modeli önerisi,Ankara:Çankaya Üniversitesi
 • Ankara Kalkınma Ajansı, (2017). “İstatistiklerle Ankara 2017”,
 • Bayram, N., (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Ezgi Kitap evi, 2. Baskı, Bursa.
 • Erel, R. (1995). Taşıt rotalaması ve çizelgelemesi: Otobüsle kentlerarası yolcu taşımacılığı için bir model (Doctoral dissertation, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Esen,E., (2005). Nükleer bilimler ve kimyadaki deneysel sonuçların faktör analizi kullanılarak incelenmesi,Manisa,53s.
 • Kalaycı, S., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değiskenli İstatistik Teknikleri ,3.baskı, Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Kaya,M., (2011). Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Schutte Duygusal Zeka Ölçeği’ne Uygulaması, Eskişehir.
 • Kılıç, D. ve Ural, A., (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Nakip, M.,(2005). Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Tektaş, M., Akbaş, A., & Topuz, V. (2006). Yapay Zeka Tekniklerinin Trafik Kontrolünde Kullanılması Üzerine Bir İnceleme.
 • Yardım, M. S. (2002). Kentiçi ulaşımda otobüsle toplu taşıma için işletmecilik şeklinin belirlenmesine yönelik bir matematik model (Doctoral dissertation, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • (https://www.iett.istanbul/tr/main/pages/istanbulda-toplu-ulasim/95).

Volume 6, Issue 2, 2018

2018.06.02.STAT.05

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 2, 2018

Pages 417-426

Received: Sept. 30, 2018

Accepted: Dec. 27, 2018

Published: Dec. 31, 2018

Full Text [402.2 KB]

2018 Çemrek, F.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.