• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 1, Issue 1, 2013


Volume 1, Issue 1, 2013

alphaumeric journal

Volume 1, Issue 1, 2013

Published on Dec. 31, 2013

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Muhlis Özdemir

Review Article

Historical Development of Operations Research and It's Features

Yöneylem Araştırmasının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

Ahmet Öztürk

1-11

Research Article

A Low Cost Mobile Patient Monitoring System Proposal For Healthcare

Sağlık Sektörü İçin Düşük Maliyetli Bir Mobil Hasta Takip Sistemi Önerisi

Tunçhan Cura

13-26

Evaluation of Personel E-Commerce Applications with Categorical Data Analysis Methods

Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Çiğdem Arıcıgil Çilan, Sultan Kuzu Yıldırım

27-32

Production Planning With Fuzzy Linear Programming Approach

Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı İle Üretim Planlaması

Kenan Oğuzhan Oruç, Melike Nazlı Gülışık

33-45

An Application On Flowshop Scheduling

Akış Tipi Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama

Sündüz Dağ

47-56


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.