• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Investigation of the World Railway Sector Development Prospects and Turkey's Status

bib

Alper Uğur, Ph.D.


Abstract

Todays, changing consumer habits, comfort convenience, speed, environment and safety in terms of transportation by rail as a reliable transportation route is a sustainable and efficient option comes to the fore. Railway investments are increasingly rising worldwide to reduce regional economic and social development disparities. According to the study of the European Rail Industry Association (UNIFE), market growth prospects in the railway sector in the coming years, the world rail market is expected to reach an average annual value of € 185 billion in 2016-2021, with an annual growth rate of 2.3%. Railway sector product and service providers are expected to reshape their future organizational plans in the related works in a way that will meet customer expectations in freight and passenger transport in order to increase efficiency and quality management within the framework of market development expectations in the coming years. In this study, regional expectations of market growth for railways product and service groups in the World and Turkey’s current status are analyzed in accordance with statistical data and information that are obtained from different sources depend on the railway sector and the expected developments are evaluated. In the conclusion section the results were shared with the suggestions to increase of the Turkish railway sector ratio in the world railways market in the future.

Keywords: Forecast, Product Groups, Railway Sector, Turkish Rail Market, World Market Growth

Jel Classification: C01

Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması


Öz

Günümüzde değişen tüketici alışkanlıkları, konfor, hız, çevre ve emniyet açılarından demiryolu ile taşımacılık güvenilir bir ulaşım yolu olarak sürdürülebilir ve verimli bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. Demiryolu yatırımları bölgesel ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını azaltacak yönde dünya genelinde artan bir şekilde devam etmektedir. Avrupa demiryolları endüstrileri birliğinin (UNIFE) çalışmasına göre gelecek yıllarda demiryolu sektöründe pazar gelişme beklentilerine göre dünya demiryolu marketinin ortalama %2,3 yıllık büyüme ile 2016-2021 yılları arasında pazarın ortalama yıllık 185 milyar € değerine ulaşması tahmin edilmektedir. Gelecek yıllarda pazar gelişme beklentileri çerçevesinde demiryolu sektörü ürün ve servis sağlayıcılarının yaptıkları işlerde; gelecek organizasyonel planlamalarını yük ve yolcu taşımacılığında müşteri beklentilerini karşılayacak nitelikte verimlilik ve kalite yönetimini arttıracak şekilde yeniden şekillendirmeleri beklenmektedir. Bu çalışmada farklı kaynaklardan elde edilen demiryollarına ait istatistiksel veriler ve bilgiler doğrultusunda dünyada demiryolu sektöründe bölgesel olarak beklenen ürün ve hizmet grupları pazar gelişmeleri ve Türkiye’nin mevcut durumu analiz edilerek beklenen gelişmeler değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise elde edilen sonuçlarla gelecekte dünya demiryolu pazarında ülkemize ait sektör payının arttırılmasına yönelik öneriler paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu Sektörü, Dünya Pazar Büyümesi, Tahmin, Türkiye Demiryolu Pazarı, Ürün Grupları


Suggested citation

Uğur, A. (). Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması. Alphanumeric Journal, 7(2), 369-398. http://dx.doi.org/10.17093/alphanumeric.582290

References

Volume 7, Issue 2, 2019

2019.07.02.STAT.03

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 2, 2019

Pages 369-398

Received: June 26, 2019

Accepted: Dec. 16, 2019

Published: Dec. 31, 2019

Full Text [1.3 MB]

2019 Uğur, A.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.