• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 4, Issue 1, 2016


Volume 4, Issue 1, 2016

alphaumeric journal

Volume 4, Issue 1, 2016

Published on June 30, 2016

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

Assessing The Effects of Various Socio-Economic and Health Indicators on HDI Country Categories

Çeşitli Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Göstergelerinin İnsani Gelişme Endeksi Ülke Kategorileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Özlem Yorulmaz

1-10

Optimal City Street Network Design Under Uncertainty

Belirsizlik Altında Optimal Şehir Sokak Ağı Tasarımı

John Andrew Howe

11-16

Combined Multi-Criteria Decision Making Approach Based on MACBETH and MULTI-MOORA Methods

MACBETH ve MULTI-MOORA Yöntemlerine Dayalı Birleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

Nilsen Kundakcı

17-26

Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities

Verimlilik Değişimi: Türk Devlet Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Feyyaz Cengiz Dikmen

27-34

Comparison of Cointegration Tests for Near Integrated Time Series Data with Structural Break

Yapısal Kırılmalı İç Bağımlılığı Yüksek Zaman Serilerinde Eşbütünleşme Testlerinin Karşılaştırılması

Esin Firuzan, Berhan Çoban

35-44

Unshared and Shared Frailty Models

Paylaşılmamış ve Paylaşılmış Zayıflık Modelleri

Nihal Ata Tutkun, Diren Yeğen

45-56

Determination of Effective Critical Factors in Successful Efficiency Measurement of University Departments by Using Fuzzy DEMATEL Method

Üniversitelerde Bölüm Etkinliklerinin Ölçülmesinde Kullanılan Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL Yöntemi ile Belirlenmesi

Turgay Türker, Murat Etöz, Yasemin Altun Türker

57-72

Energy Saving In Continuous Annealing Line Using Heating Optimization

Sürekli Tavlama Hatları Isıtma Optimizasyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması

Ömer Faruk Sezer, Erman Coşkun

73-83


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.