• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 7, Issue 1, 2019


Volume 7, Issue 1, 2019

alphaumeric journal

Volume 7, Issue 1, 2019

Published on June 30, 2019

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu Yıldırım

Research Article

Measuring Digital Divide by Using Confirmatory Factor Analysis and MANOVA : A Case of Turkey

Dijital Bölünmenin Doğrulayıcı Faktör Analizi ve MANOVA ile Ölçülmesi: Türkiye Örneği

Çiğdem Arıcıgil Çilan

1-12

Comparison of Parametric and Non-Parametric Estimation Methods in Linear Regression Model

Doğrusal Regresyon Modelinde Parametrik ve Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırması

Tolga Zaman, Kamil Alakuş

13-24

Effect of Real Estate Investment Trusts Portfolio Structure on the Market Performance

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi

İbrahim Sırma

25-36

Analysis of Herd Behavior In Commodity Futures Markets

Emtia Futures Piyasalarında Sürü Davranışının Analizi

İsmail Atacan, Erdinç Altay

37-54

Fuzzy Decision Making Methodology for Portfolio Selection Problem Under Uncertainty: An Application at Borsa Istanbul (BIST)

Belirsizlik Altında Portföy Seçimi Problemi için Bulanık Karar Verme Metodolojisi: Borsa İstanbul (BIST)’da Bir Uygulama

Beyza Özkök

55-70

Examining The Factors Affecting The Employment Increase Of Enterprises In Turkey

Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, Nimet Melis Esenyel İçen

71-86

Investigation of Attitude About Nuclear and Renewable Energy by Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling

Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması

Veysel Yılmaz, Yasemin Can, Nil Aras

87-102

A Comparative Analyze Based On EATWOS and OCRA Methods For Supplier Evaluation

Tedarikçi Değerlendirmesinde EATWOS ve OCRA Yöntemlerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir Analiz

Nilsen Kundakcı

103-112

Stochastic Contests with Linex Utility Functions

Doğrusal-Üstel (Linex) Yarar Fonksiyonları ile Rassal Yarışmalar

Pelin G. Canbolat

113-128

Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanarak Spor Kulüplerinde Lojistik Kararların Verilmesi

Uğur Orhan Karaköprü, Özgür Kabadurmuş

129-142

Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process

Tersine Lojistik Sürecinde İade Oranlarının Tahmini İçin Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması

Ayşe Nur Adıgüzel Tüylü, Ergün Eroğlu

143-156


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.