• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 5, Issue 2, 2017


Volume 5, Issue 2, 2017

alphaumeric journal

Volume 5, Issue 2, 2017

Published on Dec. 30, 2017

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım

Research Article

Multi Criteria Decision Making Methods Approach to Asynchronous Electric Motor Selection

Asenkron Elektrik Motoru Seçimine Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Yaklaşımı

Gökce Yüce, İzzettin Temiz

171-190

The Relationship between Socio-Economic Development, Corruption and Health Indicators: Application of Partial Least Squares Structural Equation Modeling

Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki: Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

Özlem Yorulmaz

191-206

Returned Product Acquisition Pricing by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System

Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi İle Dönen Ürünlerin Fiyatlandırılması

Yusuf Kuvvetli

207-214

Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample

Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

Rıdvan Keskin, Aynur İncekırık

215-228

Review Article

Current Application Fields of ELECTRE and PROMETHEE: A Literature Review

ELECTRE ve PROMETHEE'nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması

Hasan Durucasu, Ahmet Aytekin, Bilal Saraç, Erhan Orakçı

229-270

Research Article

Determination of Optimal Vehicle Selection of Logistics Companies with AHP-ARAS Hybrid Method

AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi

Hakan Murat Aslan

271-282

Classification of Gene Samples Using Pair-Wise Support Vector Machines

Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması

Engin Taş

283-292

Investigation of Turkey's Provinces by Sexual Crimes

Türkiye'deki İllerin Cinsel Suçlar Açısından İncelenmesi

Hülya Şen, Kübra Yazıcı

293-308

Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis

Eşbütünleşme Analizi İle Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması

Erkan Arı, Ayşegül Yıldız

309-316

A Hybrid Multi-Criteria Analysis Approach for the Assessment of Renewable Energy Resources Under Uncertainty

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirsizlik Altında Değerlendirilmesi İçin Bir Hibrit Çok Kriterli Analiz Yaklaşımı

Fatih Tüysüz

317-328

Application of Seasonal and Multivariable Grey Prediction Models for Short-Term Load Forecasting

Kısa Dönem Yük Tahmini için Mevsimsel ve Çok Değişkenli Gri Tahmin Modellerinin Uygulanması

Tuncay Özcan

329-338

The Evaluation of Container Terminal Efficiency Using by Cluster and Data Envelopment Analysis (DEA)

Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi

Aynur Acer, Mehpare Timor

339-352


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.