• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C46

Specific Distributions • Specific Statistics


2023.11.02.OR.01

Published: 31.12.2023

2023.11.02.OR.02

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.01

Published: 31.12.2023

Stock Price Forecasting with Deep Learning Techniques
None

by Özgür Saracık, Aynur İncekırık


2023.11.02.OR.03

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.02

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.03

Published: 31.12.2023

2023.11.02.MIS.04

Published: 31.12.2023

A Literature Review on Machine Learning in The Food Industry
None

by Furkan Açıkgöz, Leyla Zeynep Verçin, Gamze Erdoğan


2023.11.01.STAT.01

Published: 18.07.2023

2023.11.01.MIS.01

Published: 12.07.2023

Predicting The Share of Tourism Revenues In Total Exports

by Mehmet Kayakuş, Dilşad Erdoğan, Mustafa Terzioğlu


2023.11.01.MIS.02

Published: 12.07.2023

2023.11.01.OR.01

Published: 12.07.2023

2022.10.02.MIS.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.ECON.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.02

Published: 31.12.2022

2022.10.02.MIS.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.03

Published: 31.12.2022

2022.10.02.OR.04

Published: 31.12.2022

2021.09.02.OR.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.02

Published: 31.12.2021

A Game-Theoretical Approach to Conjoint Analysis

by Tutku Tuncalı Yaman, Özgür Çakır


2021.09.02.STAT.01

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.03

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.02

Published: 31.12.2021

2021.09.02.STAT.03

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.04

Published: 31.12.2021

An Integrated PIPRECIA and COPRAS Method under Fuzzy Environment: A Case of Truck Tractor Selection

by Aşkın Özdağoğlu, Gülin Zeynep Öztaş, Murat Kemal Keleş, Volkan Genç


2021.09.02.STAT.04

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.05

Published: 31.12.2021

2021.09.02.OR.06

Published: 31.12.2021

2020.08.02.OR.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.STAT.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.02

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.03

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.04

Published: 31.12.2020

2020.08.02.STAT.02

Published: 31.12.2020

2019.07.01.STAT.01

Published: 14.07.2019

Measuring Digital Divide by Using Confirmatory Factor Analysis and MANOVA : A Case of Turkey
Dijital Bölünmenin Doğrulayıcı Faktör Analizi ve MANOVA ile Ölçülmesi: Türkiye Örneği

by Çiğdem Arıcıgil Çilan


2019.07.01.OR.01

Published: 30.06.2019

Fuzzy Decision Making Methodology for Portfolio Selection Problem Under Uncertainty: An Application at Borsa Istanbul (BIST)
Belirsizlik Altında Portföy Seçimi Problemi için Bulanık Karar Verme Metodolojisi: Borsa İstanbul (BIST)’da Bir Uygulama

by Beyza Özkök


2019.07.01.OR.02

Published: 30.06.2019

A Comparative Analyze Based On EATWOS and OCRA Methods For Supplier Evaluation
Tedarikçi Değerlendirmesinde EATWOS ve OCRA Yöntemlerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir Analiz

by Nilsen Kundakcı


2019.07.01.OR.03

Published: 30.06.2019

Stochastic Contests with Linex Utility Functions
Doğrusal-Üstel (Linex) Yarar Fonksiyonları ile Rassal Yarışmalar

by Pelin G. Canbolat


2019.07.01.OR.04

Published: 30.06.2019

Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanarak Spor Kulüplerinde Lojistik Kararların Verilmesi

by Uğur Orhan Karaköprü, Özgür Kabadurmuş


2018.06.02.MIS.01

Published: 30.12.2018

Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective
Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler

by Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu


2018.06.02.MIS.02

Published: 30.12.2018

Distance Education Adaptation of Vocational High School Students within the Digital Divide
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Adaptasyonunun Sayısal Uçurum Kapsamında Araştırılması

by Can Aydın, Çiğdem Tarhan


2018.06.01.STAT.01

Published: 27.06.2018

Attitudes of University Students on Nuclear Power Plants: A Proposal of the Structural Equation Model
Üniversite Öğrencilerinin Nükleer Santraller Hakkındaki Tutumları: Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi

by Veysel Yılmaz, Yusuf Bilge


2016.04.02.ECON.01

Published: 26.09.2016

A New Descriptive Statistic for Functional Data: Functional Coefficient of Variation
Fonksiyonel Veri İçin Yeni Bir Tanımlayıcı İstatistik: Fonksiyonel Değişkenlik Katsayısı

by İstem Köymen Keser, İpek Deveci Kocakoç, Ali Kemal Şehirlioğlu


2015.03.01.STAT.01

Published: 30.06.2015

Performance Of Shannon's Maximum Entropy Distribution Under Some Restrictions: An Application On Turkey's Annual Temperatures
Shannon'un Maksimum Entropi Dağılımının Bazı Kısıtlar Altındaki Performansı: Türkiye'nin Yıllık Hava Sıcaklıkları Üzerine Bir Uygulama

by Hatice Çiçek, Sinan Saraçlı


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.