• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

Keyword

in Turkish

Çok Kriterli Karar Verme


2019.07.02.OR.03

Published: 31.12.2019

A Solution Approach Proposal for Disassembly Line Balancing Based on ELECTRE
Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE'ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi

by Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik


2019.07.02.OR.04

Published: 31.12.2019

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach
CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

by Nur Duygu Keten, Atalay Çağlar


2019.07.01.OR.04

Published: 30.06.2019

Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanarak Spor Kulüplerinde Lojistik Kararların Verilmesi

by Uğur Orhan Karaköprü, Özgür Kabadurmuş


2018.06.02.OR.02

Published: 30.12.2018

Personnel Assessment with CODAS and PSI Methods
CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi

by Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı


2017.05.02.OR.04

Published: 29.11.2017

Determination of Optimal Vehicle Selection of Logistics Companies with AHP-ARAS Hybrid Method
AHP-ARAS Hibrit Yöntemi ile Lojistik İşletmelerinin En Uygun Araç Seçimi

by Hakan Murat Aslan


2017.05.02.OR.03

Published: 28.11.2017

Current Application Fields of ELECTRE and PROMETHEE: A Literature Review
ELECTRE ve PROMETHEE'nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması

by Hasan Durucasu, Ahmet Aytekin, Bilal Saraç, Erhan Orakçı


2017.05.02.OR.01

Published: 15.10.2017

Multi Criteria Decision Making Methods Approach to Asynchronous Electric Motor Selection
Asenkron Elektrik Motoru Seçimine Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Yaklaşımı

by Gökce Yüce, İzzettin Temiz


2017.05.01.OR.02

Published: 30.06.2017

Analyzing Financial Performance Of Insurance Companies Traded In BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology
BIST'te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi

by Ahmet Aytekin, Çağlar Karamaşa


2016.04.02.OR.02

Published: 27.09.2016

QUALIFLEX and ORESTE Methods for the Insurance Company Selection Problem
Sigorta Şirketi Seçim Probleminde QUALIFLEX ve ORESTE Yöntemleri

by Ayşegül Tuş


2016.04.01.OR.02

Published: 28.04.2016

Combined Multi-Criteria Decision Making Approach Based on MACBETH and MULTI-MOORA Methods
MACBETH ve MULTI-MOORA Yöntemlerine Dayalı Birleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

by Nilsen Kundakcı


2015.03.02.OR.01

Published: 31.12.2015

Performance Evaluation In Family Physician: The Application of TOPSIS Multi-Criteria Decision Making Method
Aile Hekimliği Performans Değerlemesinin TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi

by Engin Karaman, Halim Kazan


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.