• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C61

Optimization Techniques • Programming Models • Dynamic Analysis


2019.07.02.OR.04

Published: 31.12.2019

Financial Performance of Deposit Banks Using The CAMELS Ratios: Composite Index Approach
CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı

by Nur Duygu Keten, Atalay Çağlar


2018.06.01.OR.05

Published: 26.03.2018

Sustainable and Renewable Energy Power Plants Evaluation by Fuzzy TODIM Technique
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi

by A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut


2018.06.01.OR.03

Published: 25.03.2018

Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices
Risk-Tabanlı VZA ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile OECD Üyelerinin Hisse Senedi Endekslerinin Etkinliği

by Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş


2018.06.01.OR.04

Published: 25.03.2018

An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem
Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

by Osman Pala, Mehmet Aksaraylı


2017.05.02.STAT.03

Published: 29.11.2017

Classification of Gene Samples Using Pair-Wise Support Vector Machines
Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması

by Engin Taş


2015.03.01.OR.02

Published: 30.06.2015

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming
Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

by Murat Atan, Sibel Atan, Şenol Altan


2014.02.02.OR.01

Published: 31.12.2014

Multi-Objective Optimization Of Build-Operate-Transfer (BOT) Tender Problem For Private Sector Companies
Özel Sektör Şirketleri İçin YİD İhale Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyonu

by Elif Acar, Hasan Durucasu


2014.02.02.MIS.01

Published: 30.12.2014

Optimization of a Vehicle Routing Problem In a Logistics Company In Turkey
Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu

by Murat Oturakçı, Işıl Uyan


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.