• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C63

Computational Techniques • Simulation Modeling


2020.08.02.MIS.01

Published: 31.12.2020

2020.08.02.OR.05

Published: 31.12.2020

Multi-product Production-Inventory Model and Analysis within the Context of Environmental Sensitivity
Çevreye Karşı Duyarlılık Kapsamında Çok Ürünlü Üretim Stok Kontrol Modeli ve Analizi

by Harun Öztürk


2020.08.01.OR.01

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.02

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.03

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.04

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.05

Published: 30.06.2020

2020.08.01.OR.06

Published: 30.06.2020

Clustering Countries by K-Means Method According to Causes of Death
Ölüm Nedenlerine Göre K-Ortalamalar Yöntemi İle Ülkelerin Kümelenmesi

by Cem Gürler, Mehmet Çağlar, Onur Önay


2019.07.02.MIS.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.STAT.01

Published: 31.12.2019

2019.07.02.OR.02

Published: 31.12.2019

2019.07.02.MIS.03

Published: 31.12.2019

Forecasting of University Students' Turkish Language Course Exam Results According to Their Exam Preparation Levels
Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Sınav Sonuçlarının Sınava Hazırlık Düzeylerine Göre Tahminlenmesi

by Emrah Aydemir, Feyzi Kaysi, Sevinç Gülseçen


2019.07.02.OR.03

Published: 31.12.2019

A Solution Approach Proposal for Disassembly Line Balancing Based on ELECTRE
Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE'ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi

by Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik


2019.07.02.ECON.07

Published: 31.12.2019

Socio-Economic Development of Provinces in Turkey: A Spatial Econometric Analysis
Türkiye'de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği: Bir Mekânsal Ekonometrik Analiz

by Gökhan Özkubat, Sibel Selim


2019.07.02.STAT.04

Published: 31.12.2019

Research of Suicide Rates for OECD Members Countries: A Cluster Analysis Work
OECD Üye Ülkeleri için İntihar Oranları Araştırması: Bir Kümeleme Analizi Çalışması

by Hülya Şen, İrem Varürer


2018.06.01.OR.02

Published: 01.01.2018

Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles
Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Güzergahlarının Optimizasyonu

by Hasan Söyler, Eda Fendoğlu


2017.05.02.OR.06

Published: 11.12.2017

Application of Seasonal and Multivariable Grey Prediction Models for Short-Term Load Forecasting
Kısa Dönem Yük Tahmini için Mevsimsel ve Çok Değişkenli Gri Tahmin Modellerinin Uygulanması

by Tuncay Özcan


2017.05.02.STAT.03

Published: 29.11.2017

Classification of Gene Samples Using Pair-Wise Support Vector Machines
Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması

by Engin Taş


2017.05.01.MIS.01

Published: 30.06.2017

The Prediction of Precious Metal Prices via Artificial Neural Network by Using RapidMiner
Yapay Sinir Ağları İle Kıymetli Maden Fiyatlarının RapidMiner İle Tahmin Edilmesi

by Ufuk Çelik, Çağatay Başarır


2017.05.01.MIS.02

Published: 30.06.2017

Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree
Yeni Bir Nicel Yaklaşımının Hisse Senedi Piyasalarına Uygulanması: Minimum Geren Ağaç

by Veysel Fuat Hatipoğlu


2016.04.02.OR.04

Published: 27.09.2016

Comparison of Individual Pension System and Bank's Deposit System for Low-Risk Investors
Düşük Riskli Yatırımcılar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi İle Banka Vadeli Mevduat Sisteminin Karşılaştırılması

by Özcan Mutlu, Muhammed Ordu, Olcay Polat


2015.03.01.STAT.01

Published: 30.06.2015

Performance Of Shannon's Maximum Entropy Distribution Under Some Restrictions: An Application On Turkey's Annual Temperatures
Shannon'un Maksimum Entropi Dağılımının Bazı Kısıtlar Altındaki Performansı: Türkiye'nin Yıllık Hava Sıcaklıkları Üzerine Bir Uygulama

by Hatice Çiçek, Sinan Saraçlı


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.