• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Özlem Yorulmaz, Ph.D.

Assoc. Prof., Department of Econometrics, Faculty of Economics

Istanbul University, Istanbul, Turkey


2016.04.01.STAT.01

Published: 12.04.2016

Assessing The Effects of Various Socio-Economic and Health Indicators on HDI Country Categories
Çeşitli Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Göstergelerinin İnsani Gelişme Endeksi Ülke Kategorileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

by Özlem Yorulmaz


2017.05.02.STAT.01

Published: 15.10.2017

The Relationship between Socio-Economic Development, Corruption and Health Indicators: Application of Partial Least Squares Structural Equation Modeling
Sosyo-Ekonomik Kalkınma, Yolsuzluk ve Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki: Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

by Özlem Yorulmaz


2019.07.01.ECON.03

Published: 30.06.2019

Examining The Factors Affecting The Employment Increase Of Enterprises In Turkey
Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

by Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, Nimet Melis Esenyel İçen


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.