• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

The Investigation of The Factors Affecting on The Prices of Real Estates In Samsun via Hedonic Price Model

bib

Hasan Bulut

Yüksel Öner

Ebrucan İslamoğlu


Abstract

The most important needs of people has been sheltering and feeding since the early ages. Today it has been made to different perspectives based on a budget satisfy the feeling of pleasure from these requirements. Beside the housing needs satisfied, housing property is also important. Certainly people both housing requests and features of the house are heterogeneous. Heterogeneous changes occurring in the price of good model to examine the factors which caused is called the hedonic pricing model. In this study, hedonistic price model explored for the factors that affect the price of housing in the province of Samsun. For this purpose, according to average family needs, 3+1 houses are examined. The data are taken from the advertising of Sahibinden.com website. Three central districts of Samsun (Canik, İlkadım Atakum) including advertisements in the study are selected by a stratified sampling method and the districts are taken as stratified. To provide benefits for daily life, the results obtained from the study are given with a MS Access programming application.

Keywords: Hedonic Price Model, Housing Markets, Housing Prices

Jel Classification: E30

Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi


Öz

İlk çağlardan bu yana insanların en önemli ihtiyacı şüphesiz barınma ve beslenmedir. Günümüzde bu ihtiyaçlar arasında haz duygusunu tatmin etmek için bütçelere göre farklı arayışlara gidilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanıp-karşılanmaması yanında nasıl bir konut ile karşılandığı da önem arz etmektedir. Elbette bireylerin konut isteklerinin heterojen olmasının yanında konutlar da özellikleri bakımından heterojendir. Heterojen malların fiyatlarında meydana gelen değişimlerin hangi faktörlerden kaynaklandığını inceleyen modele hedonik fiyat modeli denilmektedir. Bu çalışmada, Samsun ili konut fiyatlarını etkileyen faktörler hedonik fiyat modeli ile incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ortalama bir ailenin ihtiyaçlarına cevap verecek 3+1 oda sayısına sahip konutlar ile ilgilenilmiştir. Söz konusu veri seti Sahibinden.com sitesine ait ilanlardan derlenmiştir. Samsun ilinin üç merkez ilçesini (Canik, İlkadım, Atakum) kapsayan çalışmada örneklem Tabakalı Örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur ve tabaka olarak ilçeler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak Fiyat Tahmin Robotu adını verdiğimiz ve programı MS Access ile tarafımızdan yazılan bir robot hazırlanmıştır. Bu robot sayesinde çalışmanın bulguları günlük hayata fayda sağlayacak şekilde tüketicinin hizmetine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hedonik Fiyat Modeli, Konut Fiyatları, Konut Piyasası


Suggested citation

Bulut, H., Öner, Y. & İslamoğlu, E. (). Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi. Alphanumeric Journal, 3(2), 121-130. http://dx.doi.org/10.17093/aj.2015.3.2.5000146997

References

 • Çetintahra G. E., Çubukçu E. (2012). Hedonik Fiyat Modeli İle Konut Fiyatları Üzerine Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Literatür Taraması, Planlama Tmmob Şehir Plancıları Odası Yayını.
 • Daşkıran F. (2015), Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli İle Tahmin Edilmesi, Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi.
 • Kain J. F., Quigley J. M. (1970), Measuring the Value of Housing Quality, Journal of the American Statistical Association.
 • Kaya A. (2012), Türkiye’de Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Belirlenmesi, Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
 • Kördiş G., Işık S., Mert M. (2014), Antalya’da Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Tahmin Edilmesi, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 28, 103-132.
 • Yankaya U., Çelik H. M. (2005), İzmir Metrosunun Konut Fiyatlari Üzerindeki Etkilerinin Hedonik Fiyat Yöntemi İle Modellenmesi, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 61-79.
 • Yayar R., Gül D. (2014), Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 87-99.
 • Yayar R., Karaca S. S. (2014), Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TR83 Bölgesi Örneği, Ege Akademik Bakış, Cilt 14, Sayı 4, 509-518.
 • Ridker R. G., Henning J. A. (1967), The Determinants of Residential Property Values with Special Reference to Air Pollution, The Review of Economics and Statistics
 • Rosen S. (1974), Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition, Journal of Political Economy.
 • Üçdoğruk Ş. (2001), İzmir İlinde Emlak Fiyatlarına Etki Eden Faktörler-Hedonik Yaklaşım, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 149-161.
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/FileDownload/Yayinlar/Siniflamalar/IBBS,_2005.pdf
 • http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/97520c28-89d2-4d26-9717-d68e3ee42fc8/KFE-Tablo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=97520c28-89d2-4d26-9717-d68e3ee42fc8
 • https://personel.omu.edu.tr/tr/hasan.bulut/hedonik-model

Volume 3, Issue 2, 2015

2015.03.02.STAT.06

alphanumeric journal

Volume 3, Issue 2, 2015

Pages 121-130

Received: Oct. 11, 2015

Accepted: Nov. 26, 2015

Published: Dec. 31, 2015

Full Text [935.0 KB]

2015 Bulut, H., Öner, Y., İslamoğlu, E.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.