• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

A Comparison of Economic Expectations In Germany and Turkey: An Analysis of ZEW and Economic Trust Index Sentiment Indicators

bib

Hakan Eryüzlü, Ph.D.

Sertaç Hopoğlu, Ph.D.


Abstract

The “economic sentiment” indices, which reflect the short-term outlook of an economy, have been used in some developed countries for many years. The ZEW index created by the European Economic Research Center in Germany (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung-ZEW) is one of these indices and is used as an indicator of the short-term prospects of the German economy. Economic Confidence Index (EGE) is a similar tool applied by the Turkish Statistical Institute (TÜİK) in Turkey with the same purpose. This study aims to investigate whether economic expectations in Germany, Turkey’s most important foreign trade partner, affect expectations in Turkey. For this purpose, causality test developed by Hacker and Hatemi-J (2006) and causality test developed by Hatemi-J (2012) were applied to monthly ZEW and EGE index data for 2007: 01-2019: 05 period. The results suggest that in case of worsening of expectations for the German economy expectations about the Turkish economy also worsen; however, positive expectations about the German economy always do not always lead to optimism in the Turkish economy.

Keywords: Economic Confidence Index, Economic Expectations, Trade, ZEW Confidence Index

Jel Classification: C51, C52

Almanya ve Türkiye Ekonomik Beklentilerinin Karşılaştırılması: ZEW Ve Ekonomik Güven Endeksi Duyarlılık Göstergelerinin Analizi


Öz

Bir ekonominin kısa dönemdeki görünümünü yansıtan “ekonomik duyarlılık” endeksleri bazı gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Almanya’da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung- ZEW) tarafından oluşturulan ZEW endeksi bu endekslerden biridir ve Alman ekonomisinin kısa dönem beklentileri hakkında fikir verici bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de ise kısa dönem beklentileri ölçmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aracılığıyla uygulanan Ekonomik Güven Endeksi (EGE) benzer bir araçtır. Bu çalışmada, Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya’daki ekonomik beklentilerin Türkiye’deki ekonomik beklentileri etkileyip etkilemediği araştırılmaktadır. Bu amaçla 2007:01-2019:05 dönemi aylık ZEW ve EGE endeks verilerine Hacker ve Hatemi-J’nin (2006) geliştirdiği nedensellik testi ve Hatemi-J (2012) nedensellik testi uygulanmıştır. Sonuçlar Alman ekonomisi hakkındaki beklentilerin kötüleşmesi halinde Türk ekonomisi hakkındaki beklentilerin de kötüleştiğini, ancak Alman ekonomisi hakkındaki iyimser beklentilerin Türkiye ekonomisinde her zaman iyimser beklentilere yol açmadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Beklentiler, Ekonomik Güven Endeksi, Ticaret, ZEW Güven Endeksi


Suggested citation

Eryüzlü, H. & Hopoğlu, S. (). Almanya ve Türkiye Ekonomik Beklentilerinin Karşılaştırılması: ZEW Ve Ekonomik Güven Endeksi Duyarlılık Göstergelerinin Analizi. Alphanumeric Journal, 8(1), 131-142. https://doi.org/10.17093/alphanumeric.590209

References

 • Berger, W. ve Wagner, H. (2005). Interdependent Expectations and the Spread of Currency Crises. IMF Staff Papers, 52(1), 41-54.
 • Birsen, A. Y. (2019). İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Çalışma. The Journal Of Social Science, 3(5), 376-389.
 • Borowski J., Olipra, J. ve Blaszynski, P. (2018). The Impact of Hard Brexit on Polish Exports. International Journal of Management and Economics, 54(2), 99-109.
 • Constantinescu, A. (2012). The business cycles and the influence of economic confidence indicators in the European region, The Romanian Economic Journal, 15(44), 201-224.
 • Çelik, C., ve Kıral, G. (2018). Yurtdışı Yerleşiklerin ve Dış Ülkelerin Konut Taleplerini İncelemede Panel Kümeleme Analizi: Türkiye İlleri Örneği. Çukurova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 305-324.
 • Dardac, N. ve Bojesteanu, E. (2009). An Empirical Analysis of Romania’s Comovement with the Euro Zone. Theoretical and Applied Economics, 11(540), 41-50.
 • Demirgil, B. (2019). Ekonomik Büyümede Güven Faktörünün Etkisi: Türkiye Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 155-163.
 • Eğilmez, M. (2019). http://www.mahfiegilmez.com/2019/05/cuma-gunu-tuik-ilk-ceyrek.html?m=1, Erişim Tarihi: 31.05.2019.
 • Eyüboğlu, K., ve Eyüboğlu, S. (2017). Ekonomik Güven Endeksi ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 603-614.
 • Feasel, E.M. ve Kanazawa, N. (2013). Sentiment toward Trading Partners and International Trade, Eastern Economic Journal, 39(3), 309-327.
 • Güngör, S. (2019). Ekonomik Güven Endeksi ve Finansal Yatırım Araçları Getirileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2007-2017 Döneminde ABD Doları ve Altın Getirileri Örneği. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), 22-39.
 • Hacker, R. S., ve Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489-1500.
 • Hanslin, S. ve Scheufele, R. (2016). Foreign PMIs: A reliable indicator for exports?, SNB Working Paper, 1/2016. Erişim: https://www.snb.ch/n/mmr/reference/working_paper_2016_01/source/working_paper_2016_01.n.pdf.
 • Hatemi-j, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497-505.
 • Hatemi-j, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447-456.
 • Homolka, L. Ve Pavelkova, D. (2018). Predictive Power of the ZEW Sentiment Indicator: Case of the German Automotive Industry, Acta Polytechnica Hungarica, 15(4), 161-178.
 • Huang, D.,Lehkonen, H., Pukthuanthong, K. ve Zhou, G., Sentiment Across Asset Markets. Erişim: https://ssrn.com/abstract=3185140, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3185140.
 • Hüfner, F. ve Schröder, M. (2002). Forecasting economic activity in Germany: how useful are sentiment indicators?. ZEW Discussion Papers No. 02-56, Erişim: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0348.pdf .
 • Iovitu, M. ve Iliescu, E-M., (2009). The Effects of Economic Crisis on Country Risk. Timisoara Journal of Economics, 2(4(8)), 191-198.
 • Juriova, J. (2015). The Role of Foreign Sentiment in Small Open Economy. International Journal of Economic Sciences, IV(2), 57-68, DOI: 10.20472/ES.2015.4.2.005.
 • Kahiya, E.T., Dean, D.L. and Heyl, J. (2011). Sentiment as a driver of perceived export barriers: An exploratory study, Australia New Zealand Marketing Academy Conference, November 2011, Perth, Australia.
 • Koç, E., Kaya, K., ve Şenel, M. C. (2017). Türkiye’de Sanayi Sektörü ve Temel Sanayi Göstergeleri-Ekonomik Güven Endeksi. Engineer & the Machinery Magazine, 58(688), 13-37.
 • Lahl, D. ve Hüfner, F. (2003). What Determines the ZEW Indicator. ZEW Discussion Papers No. 03-48, Erişim: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0348.pdf .
 • Lupu, I., Hurduzeu, G. ve Nicolae, M. (2016). Connections between Sentiment Indices and Reduced Volatilities of Sustainability Stock Market Indices. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 50(1), 157-174.
 • Lux, T. (2009). Rational forecasts or social opinion dynamics? Identification of interaction effects in a business climate survey, Journal of Economic Behavior & Organization, 72(2), 638-655.
 • Owen, E. ve Quinn, D.P. (2016). Does Economic Globalization Influence the US Policy Mood?: A Study of US Public Sentiment, 1956–2011, British Journal of Political Science, 46 (1), 95-125.
 • Polat, M., ve Gemici, E. (2018). Bileşik Öncü Göstergelerin Borsa İçin Öncü Olma Özelliği: G7 ve E7 Ülkelerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21), 119-134.
 • Ulbricht, D., Kholodilin, K. ve Thomas, T. (2017). Do Media Data Help to Predict German Industrial Production?, Journal of Forecasting, 36, 483-496.
 • T.C. Dış Ticaret Bakanlığı İstatistikleri, https://www.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-ocak-subat-2019/ulkelere-gore-dis-ticaret, Erişim Tarihi: 25.06.2019.
 • Teles V.K. ve Leme, M.C. (2010). Fundamentals ormarket sentiment: what causes country risk?, Applied Economics, 42(20), 2577-2585, DOI: 10.1080/00036840801964518
 • TİM (2020) https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari Erişim Tarihi: 08.05.2020
 • TÜİK (2019) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27886 Erişim Tarihi: 10.06.2019
 • TÜİK (2020) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 Erişim Tarihi: 08.05.2020
 • Uygur, U. & Taş, O. (2014). The impacts of investor sentiment on different economic sectors: Evidence from Istanbul Stock Exchange, Borsa Istanbul Review, 14(4), 236-241.
 • Yalçın, E. C., Tıraşoğlu, M., & Çevik, E. (2017). Bölgesel Bazlı Konut Fiyat Endeksi ile Ekonomik Güven Endeksi Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 12(2), 123-137.
 • Yılancı, V., & Bozoklu, Ş. (2014). Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi. Ege Academic Review, 14(2), 211-220.
 • Van Aarle, B. & Kappler, M. (2012). Economic sentiment shocks and fluctuations in economic activity in the euro area and the USA. Intereconomics, 47(1), 44-51. https://doi.org/10.1007/s10272-012-0405-z.
 • ZEW (2019). https://www.zew.de/en/publikationen/zew-gutachten-und-forschungsberichte/forschungsberichte/konjunktur/zew-finanzmarktreport/ Erişim Tarihi: 10.06.2019.

Volume 8, Issue 1, 2020

2020.08.01.ECON.03

alphanumeric journal

Volume 8, Issue 1, 2020

Pages 131-142

Received: July 10, 2019

Accepted: June 27, 2019

Published: June 30, 2020

Full Text [518.9 KB]

2020 Eryüzlü, H., Hopoğlu, S.

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence, which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Creative Commons Attribution licence

scan QR code to access this article from your mobile device


Contact Us

Faculty of Transportation and Logistics, Istanbul University
Beyazit Campus 34452 Fatih/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 440 00 00 - 13219

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.