• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

Keyword

Cointegration


2021.09.01.ECON.01

Published: 30.06.2021

2017.05.02.ECON.01

Published: 09.12.2017

Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis
Eşbütünleşme Analizi İle Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması

by Erkan Arı, Ayşegül Yıldız


2017.05.01.ECON.03

Published: 30.06.2017

An Econometric Analysis of the Environmental Kuznets Curve: The Case of Turkey
Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği

by İpek Melahat Yurttagüler, Sinem Kutlu


2016.04.01.ECON.01

Published: 30.06.2016

Comparison of Cointegration Tests for Near Integrated Time Series Data with Structural Break
Yapısal Kırılmalı İç Bağımlılığı Yüksek Zaman Serilerinde Eşbütünleşme Testlerinin Karşılaştırılması

by Esin Firuzan, Berhan Çoban


2014.02.02.ECON.02

Published: 31.12.2014

The Relationship Between Bank Loans and Economic Growth In Turkey: 1995-2010
Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi: 1995-2010

by Mahmut Zortuk, Mehmet Yunus Çelik


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.