• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C38

Classification Methods • Cluster Analysis • Principal Components • Factor Models


2018.06.02.OR.04

Published: 30.12.2018

An Investigation of Turkey's Entrepreneurial and Innovative University Index for 2016 and 2017 via ORESTE and Factor Analysis
Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi

by Fikret Er, Ertuğrul Yıldız


2018.06.01.ECON.01

Published: 26.06.2018

Economic Freedom Index Calculation Using FCM
FCM Kullanarak Ekonomik Özgürlük Endeks Hesaplaması

by Necati Alp Erilli


2017.05.02.STAT.02

Published: 19.10.2017

Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample
Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

by Rıdvan Keskin, Aynur İncekırık


2017.05.01.STAT.01

Published: 30.06.2017

The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması

by Noyan Aydın, Elif Yalçın


2017.05.01.STAT.03

Published: 30.06.2017

Examining the Factors Influential on Smart Phone Users' Satisfaction Levels: A Case Study from Eskisehir
Akıllı Telefon Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

by Hatice Şamkar


2017.05.01.MIS.02

Published: 30.06.2017

Application of a New Quantitative Approach to Stock Markets: Minimum Spanning Tree
Yeni Bir Nicel Yaklaşımının Hisse Senedi Piyasalarına Uygulanması: Minimum Geren Ağaç

by Veysel Fuat Hatipoğlu


2016.04.02.STAT.04

Published: 06.12.2016

Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers
Dondurma Tüketimi Tercihini Etkileyen Özelliklerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi

by Gamze Özel, Rıdvan Ceylan


2016.04.02.STAT.05

Published: 06.12.2016

An Investigation for the Determination of Customer Satisfaction About Furniture Designs Used In Thermal Hotel Business
Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

by Hatice Yılmaz, Fatih Çemrek


2016.04.02.STAT.06

Published: 06.12.2016

Determining the Risk Factors Causing Cancer with Logistic Regression Analysis
Lojistik Regresyon Analizi ile Kanser Hastalığına Neden Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

by Hatice Şamkar, Ayşe Gül Yıldırım, Özge Delibaş


2016.04.02.STAT.03

Published: 29.11.2016

First and Second Order Confirmatory Factor Models With Service And Product Quality Perceptions of Supermarket Customers: An Empirical Investigation
Süpermarket Müşterilerinin Hizmet ve Ürün Kalitesi Algılarıyla Birinci ve İkinci Mertebe Doğrulayıcı Faktör Modelleri: Deneysel Bir Araştırma

by Gülhayat Gölbaşı Şimşek


2016.04.02.STAT.02

Published: 29.09.2016

Robust Principal Component Analysis Based on Modified Minimum Covariance Determinant in the Presence of Outliers
Aykırı Gözlemlerin Varlığında Uyarlanmış En Küçük Kovaryans Determinant Tahminine Dayalı Dayanıklı Temel Bileşenler Analizi

by Bilal Barış Alkan


2016.04.01.STAT.01

Published: 12.04.2016

Assessing The Effects of Various Socio-Economic and Health Indicators on HDI Country Categories
Çeşitli Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Göstergelerinin İnsani Gelişme Endeksi Ülke Kategorileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

by Özlem Yorulmaz


2015.03.01.MIS.01

Published: 30.06.2015

Text Mining as a Supporting Process for VoC Clarification
Müşteri Sesinin Ayrıştırılmasını Destekleyen Bir Süreç Olarak Metin Madenciliği

by Aysun Kapucugil İkiz, Güzin Özdağoğlu


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.