• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C01

Econometrics


2022.10.02.ECON.01

Published: 31.12.2022

2022.10.02.ECON.02

Published: 31.12.2022

2022.10.01.STAT.01

Published: 30.06.2022

2022.10.01.OR.01

Published: 30.06.2022

Classification of Autism Spectrum Disorder for Adolescents Using Artificial Neural Networks

by Sümeyye Çelik, Melike Şişeci Çeşmeli, İhsan Pençe, Özlem Çetinkaya Bozkurt


2022.10.01.OR.02

Published: 30.06.2022

2022.10.01.STAT.02

Published: 30.06.2022

2022.10.01.ECON.01

Published: 30.06.2022

2021.09.01.MIS.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.ECON.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.STAT.01

Published: 30.06.2021

2021.09.01.MIS.02

Published: 30.06.2021

2021.09.01.OR.02

Published: 30.06.2021

Disassembly Line Balancing by Using Simulation Optimization

by Muhammet Enes Akpınar, Mehmet Ali Ilgın, Hüseyin Aktaş


2021.09.01.OR.03

Published: 30.06.2021

Pharmacy Duty Scheduling Problem: Gumushane Case

by Ahmet Bahadır Şimşek, Seher Merdane, Aydanur Belindir, Ayşenur Akbaş


2021.09.01.ECON.02

Published: 30.06.2021

2021.09.01.ECON.03

Published: 30.06.2021

2021.09.01.STAT.02

Published: 30.06.2021

Classification of Cancer Types by Cluster Analysis Methods

by Aynur İncekırık, Öznur İşçi Güneri, Burcu Durmuş


2019.07.02.STAT.03

Published: 31.12.2019

Investigation of the World Railway Sector Development Prospects and Turkey's Status
Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması

by Alper Uğur


2019.07.01.STAT.03

Published: 30.06.2019

Investigation of Attitude About Nuclear and Renewable Energy by Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling
Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması

by Veysel Yılmaz, Yasemin Can, Nil Aras


2019.07.01.OR.05

Published: 30.06.2019

Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process
Tersine Lojistik Sürecinde İade Oranlarının Tahmini İçin Makine Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması

by Ayşe Nur Adıgüzel Tüylü, Ergün Eroğlu


2015.03.01.STAT.03

Published: 30.06.2015

Determining The Relationship Between Happiness and Human Development: Multivariate Statistical Approach
Mutluluk ve İnsani Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çok Değişkenli İstatistiksel Yaklaşım

by Dilek Murat, Sevda Gürsakal


2015.03.01.STAT.04

Published: 30.06.2015

The Evaluation of The Development Agency Regions In Turkey In Terms of Some Socioeconomic Indicator with Factor Analysis
Türkiye'de Kalkınma Ajansı Bölgelerinin Bazı Sosyoekonomik Göstergeler Bakımından Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi

by Hasan Bulut, Yüksel Öner


2015.03.01.ECON.01

Published: 30.06.2015

The Research Effects of Law Changes at Air Transportation On Air Passanger Carries for Turkey
Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

by Hülya Şen, Hakkı Polat


2014.02.01.ECON.01

Published: 30.06.2014

Modeling Natural Gas Prices Volatility
Doğalgaz Fiyatlarındaki Volatilitenin Modellenmesi

by Fatih Çemrek, Hakkı Polat


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.