• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

JEL Code

C61

Optimization Techniques • Programming Models • Dynamic Analysis


2014.02.02.MIS.01

Published: 30.12.2014

Optimization of a Vehicle Routing Problem In a Logistics Company In Turkey
Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu

by Murat Oturakçı, Işıl Uyan


2014.02.02.OR.01

Published: 31.12.2014

Multi-Objective Optimization Of Build-Operate-Transfer (BOT) Tender Problem For Private Sector Companies
Özel Sektör Şirketleri İçin YİD İhale Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyonu

by Elif Acar, Hasan Durucasu


2015.03.01.OR.02

Published: 30.06.2015

An Efficiency Planning in Supply Chain Management with Mathematical Programming
Matematiksel Programlama İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkinlik Planlaması

by Murat Atan, Sibel Atan, Şenol Altan


2017.05.02.STAT.03

Published: 29.11.2017

Classification of Gene Samples Using Pair-Wise Support Vector Machines
Gen Örneklerinin Eşli Destek Vektör Makinesi ile Sınıflandırılması

by Engin Taş


2018.06.01.OR.03

Published: 25.03.2018

Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices
Risk-Tabanlı VZA ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile OECD Üyelerinin Hisse Senedi Endekslerinin Etkinliği

by Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş


2018.06.01.OR.04

Published: 25.03.2018

An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem
Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

by Osman Pala, Mehmet Aksaraylı


2018.06.01.OR.05

Published: 26.03.2018

Sustainable and Renewable Energy Power Plants Evaluation by Fuzzy TODIM Technique
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi

by A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.