• ISSN: 2148-2225 (online)

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal

alphanumeric journal

Volume 6, Issue 1, 2018

Upcoming Issue


Volume 6, Issue 1, 2018

alphaumeric journal

Volume 6, Issue 1, 2018

Published on June 30, 2018

Editor(s):

Bahadır Fatih Yıldırım
Sultan Kuzu

Research Article

A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Approach for New Destination Selection in Aviation Industry

Havacılık Endüstrisinde Yeni Destinasyon Seçimi İçin Hibrit Bir Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

Tuncay Özcan

1-12

Route Optimization of Malatya Metropolitan Municipality Pesticide Vehicles

Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Güzergahlarının Optimizasyonu

Hasan Söyler, Eda Fendoğlu

13-24

Risk-Based DEA Efficiency and SSD Efficiency of OECD Members Stock Indices

Risk-Tabanlı VZA ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile OECD Üyelerinin Hisse Senedi Endekslerinin Etkinliği

Neslihan Fidan Keçeci, Yonca Erdem Demirtaş

25-36

An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem

Çok Amaçlı Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi Çözümünde Bir Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

Osman Pala, Mehmet Aksaraylı

37-48

Sustainable and Renewable Energy Power Plants Evaluation by Fuzzy TODIM Technique

Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Bulanık TODIM Yöntemiyle Değerlendirilmesi

A. Çağrı Tolga, Zeynep K. Turgut

49-68

Using an Integrated Grey AHP-MOORA Approach for Personnel Selection: An Application on Manager Selection in the Health Industry

Personel Seçimi için Bütünleşik Gri AHP-MOORA Yaklaşımının Kullanılması: Sağlık Sektöründe Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama

Yakup Çelikbilek

69-82


Contact Us

School of Transportation and Logistics, Istanbul University
Avcilar Campus 34320 Avcilar/Istanbul/TURKEY

Bahadır Fatih Yıldırım, Ph.D.
editor@alphanumericjournal.com
+ 90 (212) 473 70 00 - 19263

alphanumeric journal

alphanumeric journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.