Title

Optimization Of A Vehicle Routing Problem In A Logistics Company In Turkey

Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu


Title
( Turkish )
Author(s)
Author(s)
Abstract

In this study, vehicle routing problem of a logistics firm has been considered. In content of the study, vehicle rotation procedure is applied that is about optimization of distribution operations which creates big part of management costs; a suitable programming model is presented for the solution and it is tried to create a route plan with the help of GAMS program. In the study, distribution is aimed from one storage, according to demands of multiple clients by concerning limitations of the vehicles. It is tried to minimize the costs of distribution, penalty cost is given for every unsupplied demand unit. While concerning a set of operation limitations of the company, it is tried to designate the routes of vehicles to serve with minimum cost. In the study, beside of cost minimization, it is tried to meet every clients’ demands; by optioning penalty costs, it is tried to minimize the amount of unsupplied demands and the results are compared.

Bu çalışmada bir lojistik firmasında araç rotalama problemi ele alınmıştır. Çalışmanın içeriğinde işletme maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan dağıtım faaliyetlerinin optimizasyonu ile ilgili araç rotalama yöntemi kullanılmış, çözüm için uygun bir programlama modeli sunulmuş ve GAMS programı yardımıyla bir rota planı oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada tek bir depodan çoklu müşterilere talepleri doğrultusunda ve kullanılan araçların da kapasite kısıtları göz önünde bulundurularak dağıtım yapılması amaçlanmaktadır. Dağıtım maliyetleri minimize edilmeye çalışılmış, karşılanmayan her talep birimi için ceza maliyeti verilmiştir. İşletmenin bir takım operasyonel kısıtları da düşünülerek en az maliyetle hizmet sunabilmesi için araçların rotaları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada maliyetin minimizasyonunun yanı sıra her müşterinin talebi karşılanmaya çalışılmış, bunun için ceza maliyetleri seçeneklendirilerek, karşılanmayan talepler en aza indirilmeye çalışılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır

Abstract
( Turkish )
Record

Alphanumeric Journal ID

Classification

Language

Year

Issue

First Page

Last Page

Cite

Uyan, I., Oturakçı, M. (2014). Optimization Of A Vehicle Routing Problem In A Logistics Company In Turkey, Alphanumeric Journal, 2(2), 013-024.

References
 • Christofides, N. (1976). The vehicle routing problem. RAIRO-Operations Research-Recherche Opérationnelle, 10(V1), 55-70.
 • Demirok, E., (2007). “ Vehicle routing problem with simultaneus delivery and pick up and intermediary delivery” M.Sc Thesis, Graduate School of Engineering and Natural Sciences of Sabancı University, İstanbul-Türkiye
 • Ercan, C., & Gencer, C. (2013). Literature Review Of Dynamic Unmanned Aerial System Routing Problems And Proposal For Future Studies Of Uass. Pamukkale University Journal Of Engineering Sciences, 19(2).( in Turkish)
 • Fisher, M. L., & Jaikumar, R. (1981). A generalized assignment heuristic for vehicle routing. Networks, 11(2), 109-124.
 • Khan, M. S., & Siddiqui, A. S. (1998). The Radius Method: A modified heuristic for the vehicle routing problem. Department of Industrial Engineering and Operations Research University of California Berkeley.
 • Laporte, G., & Nobert, Y. (1987). Exact algorithms for the vehicle routing problem. Surveys in Combinatorial Optimization, 31, 147-184.
 • Laporte, G. (1992). The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. European Journal of Operational Research, 59(3), 345-358.
 • Laporte, G. (2004). Metaheuristics for the vehicle routing problem: fifteen years of research. Canada Research Chair in Distribution Management, HEC Montréal.
 • Özkan, P., (2006). “Vehicle Routing and Scheduling”, M.Sc Thesis, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology, İstanbul- Türkiye.( in Turkish)
 • Tanyas, M., (2002), “Logistics and Supply Chain Management”,Supply Chain Management Seminar Notes, Kocaeli-Türkiye.(in Turkish)
 • Toth,P., Vigo,D., (2002), The Vehicle Routing Problem, Siam, Bologna.