Title

Labor Practices in China and its Effect on the Country’s Economy

Çin’de İşçi Uygulamaları ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri


Title
( Turkish )
Author(s)
Author(s)
Abstract

A major factor hidden behind the overall success of China is the cheap production of goods, infrastructures, and relatively cheap labor force. Subsequently, this research will show that some practices are not legal and transparent in the hiring practices of China’s labor force. Labor regulations are being violated daily bases and the laws governing the matter are not being enforced properly. As a result China is managing to become one of the leading empires in today’s economy. Moreover, this research will demonstrate that it is a tremendous task for the China’s leading economists to create business and financial models to stay on track as the fastest-growing economy. This paper also rounds up to promote the adoption of radical governmental and financial implementations, instead of solely relying upon cheap labor to develop China’s economic strata.

Çin’in ekonomideki genel başarısının arkasındaki faktörler; üretimi destekleyen altyapıları, nispeten ucuz iş gücü ve dolayısı ile ucuz üretimdir. Bu araştırma Çin’de iş gücü ile ilgili bazı uygulamaların illegal ve işe alma uygulamalarının şeffaf ve yasal olmadığını gösteriyor. Çin’de işgören hakları hergün ihlal ediliyor ve bu konudaki mevcut yasalar gerektiği gibi uygulanmıyor. Buna rağmen, sonuç olarak Çin günümüz dünya ekonomisine önderlik eden imparatorluklardan biri haline geldi. Ayrıca, bu araştırma gösteriyor ki Çin 'in ekonomideki önderliğini ve en hızlı büyüyen ekonomi olma özelliğini koruyabilmesi için ticari ve finansal modeller oluşturmak zorundadır. Bu çalışma ayrıca Çin'in ekonomik tabakaları geliştirmek için ucuz işgücüne güvenmek yerine, radikal idari ve finansal uygulamaları adapte etmesi ve desteklemesi gerektiğini belirtir.

Abstract
( Turkish )
Record

Alphanumeric Journal ID

Classification

Language

Year

Issue

First Page

Last Page

Cite

Soylu, A., (2015). Labor Practices in China and its Effect on the Country’s Economy, Alphanumeric Journal, 3(2), 093-098.

References