0
Published articles

Publication Language

English
Turkish

Publication Year

2013
2014
2015
2016
2017

Keywords

Airline Transport | Ant Colony | ARCH and GARCH Models | Artificial Neural Networks | Automobile Selection | Biplot | Box-Jenkins | Canonical Correlation Analysis | Capability and Price Advantage Chart | Casuality | Categorical Data Analysis | Cell Phone | Chow’s Break Point Test | Cluster Analysis | Cointegration | Compositional Data | Cox Regression | Data Envelopment Analysis | Data Mining | Decision Support Systems | Decision Theory | Decision Trees | Delphi Technique | Development Agency | Development of Social-Economic | E-commerce | Economic Growth | Education | Efficiency | Factor Analysis | Flowshop | Forecast | Forecasting | Fuzzy Analytic Network Process | Fuzzy Linear Programming | Fuzzy Shannon’s Entropy | Fuzzy TOPSIS | Fuzzy VIKOR | Gender Effect | Genetic Algorithm | Genetic Algorithms | Gregory-Hansen Cointegration Test | Happy Planet Index | Health Indicators | Higher Education | Human Development Index | Human Development Indicator | Incapability Index | Insurance Companies | Internal Migration | MACBETH | Malmquist Productivity Index | Management Information Systems | MCDM | Migration | Mobile Healthcare | Monte Carlo Simulation | MULTI-MOORA | Multi Criteria Decision Making | Multidimensional Scaling | Multilayer-Perceptron | Multinomial Logistic Regression | Multivariate Statistical Method | Naturalgas Prices | Neural-Networks | Nonproportional Hazards | Operations Research | Organizational Performance Management | Outliers | Panel Data Analysis | Parametric Regression Models | Performance Analysis | Predicting | Principal Components Analysis | Production Planning | Quality | Rationality | Real Production Environment | Relative Efficiency | Scheduling | Scientific Method | Second-Hand Cars | Second Stage Analysis | Structural Break | Substance Abuse | Supplier Selection | Supply Chain Management | Survival Analysis | System Approach | Taylorism | Tied Survival Times | Time-Series | Time Series Analysis | Tomato Paste | Total Factor Productivity | Transportation Modeling | Transportation Network Design | Turkish State universities | Unit Root Tests | Volatility

Keywords (In Turkish)

Akış Tipi Atölye | ARCH GARCH Modelleri | Asal Bileşenler Analizi | Aykırı Değerler | Bi-Plot | Bilimsel Yöntem | Birim Kök Testleri | Box Jenkins Metodu | Bulanık Analitik Network Prosesi | Bulanık Doğrusal Programlama | Bulanık Shannon Entropisi | Bulanık TOPSIS | Bulanık VIKOR | Cep Telefonu | Chow Testi | Cinsiyet Etkisi | Compositional (Bütüne Tamamlayan) Veri | Cox Regresyon | Delphi Tekniği | Dinamik Model | Doğalgaz Fiyatları | E-ticaret | Etkinlik | Etkinlik Ölçümü | Eğitim | Eşbütünleşme | Eş Zamanlı Yaşam Süreleri | Faktör Analizi | Genetik Algoritma | Genetik Algoritmalar | Gerçek Üretim Uygulaması | Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi | Göreli Etkinlik | Göç | Havayolu Taşımacılığı | Ikinci El Otomobil | Kalite | Kalkınma Ajansı | Kanonik Korelasyon Analizi | Karar Ağaçlari | Karar Destek Sistemleri | Karar teorisi | Karınca Kolonisi Algoritması | Kategorik Veri Analizi | Krediler | Kümeleme Analizi | MACBETH | Madde Bağımlılığı | Malmquist Verimlilik Endeksi | Mobil Sağlık | Monte Carlo Simülasyonu | MULTI-MOORA | Multinomial Lojistik Regresyon Analizi | Mutlu Gezegen Endeksi | Nedensellik | Orantısız Tehlikeler | Organizasyonel Performans Yönetimi | Otomobil Seçimi | Panel Veri Analizi | Parametrik Regresyon Modelleri | Performans Analizi | Rasyonellik | Salça | Sağlık Göstergeleri | Sigorta Şirketleri | Sistem Yaklaşımı | Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik | Süreç Yetenek Analizi ve Fiyat Avantaj Grafiği | Süreç Yetenek İndeksi | Tahmin | Taylorizm | Tedarik Zinciri Yönetimi | Tedarikçi Seçimi | Toplam Faktör Verimliliği | Türk Devlet Üniversiteleri | Ulaştırma Ağ Tasarımı | Ulaştırma Modeli | Veri Madenciliği | Veri Zarflama Analizi | Volatilite | Yapay Sinir Ağları | Yapısal Kırılma | Yaşam Çözümlemesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Yöneylem Araştırması | Yüksek Eğitim | Zaman Serileri | Zaman Serileri Analizi | Zayıflık Modelleri | Çizelgeleme | Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi | Çok Değişkenli İstatistiksel Metod | Çok Katmanlı Algılayıcı | Çok Kriterli Karar Verme | Öğrenmede Büyüme | Üretim Planlama | İkinci Aşama Analizleri | İktisadi büyüme | İnsani Gelişmişlik Endeksi | İç Göç

Authors

Ahmet Aytekin | Ahmet Öztürk | Ali Görener | Ali Kemal Şehiroğlu | Ali Kokangül | Ali Soylu | Andrew Howe | Arif Saldanlı | Arzu Tavsamaz | Arzu Uzun | Attila İşlier | Aydem Başak Çiftçioğlu | Ayşegül Tuş Işık | B. Barış Alkan | Banu Özkeser | Berhan Çoban | Cansu Dağsuyu | Cağatay Başarır | Cenk İçöz | Deniz Koçak | Dilek Murat | Diren Yeğen | Durdu Karasoy | Elif Acar | Engin Karaman | Erman Çoşkun | Esin Firuzan | Esra Aytaç Adalı | F. Cengiz Dikmen | Fatih Çemrek | Fikret Er | Gamze Özel | Gaye Karpat Çatalbaş | Gülbahar Üçler | Gülcan Petriçli | Gül Gökay Emel | Gülhayat Gölbaşı Şimşek | Güzin Özdağoğlu | Hakan Bektaş | Hakkı Polat | Halim Kazan | Harun Sönmez | Hasan Bulut | Hasan Durucasu | Hilal Baykuş | Huriye Telli | Hülya Şen | Işıl Uyan | Kamil Alakuş | Kenan Oğuzhan Oruç | Lutfu Sagbansua | Mahmut Zortuk | Mehmet Özçalıcı | Melike Nazlı Gülışık | Muhammed Ordu | Muhterem Çöl | Murat Atan | Murat Etöz | Murat Oturakçı | Murat Şeker | Musa Kayrak | Naciye Güliz Uğur | Necmi Gürsakal | Nihal Ata Tutkun | Nihan Kabadayı | Nilsen Kundakcı | Olcay Polat | Osman Şahin | Rıdvan Ceylan | Sadi Evren Şeker | Samet Güner | Sena Keskin Kaplan | Sevda Gürsakal | Sinan Apak | Sinan Aydın | Sinan Saraçlı | Sultan Kuzu | Sündüz Dağ | Timur Keskintürk | Tolga Zaman | Tunçhan Cura | Turgay Türker | Tuğba Koç | Ufuk Çelik | Vesile Sinem Arıkan Kargı | Yasemin Altun Türker | Yunus M. Çelik | Yüksel Öner | Çağlar Karamaşa | Çiğdem Arıcıgil Çilan | Ömer Faruk Sezer | Ömer Yarar | Özcan Mutlu | Özer Arabacı | Özer Özaydın | Özlem Yorulmaz | İpek Deveci Kocakoç | İstem Köymen Keser | Şenay Lezki | Şerife Özşahin