0
Published articles

Publication Language

English
Turkish

Publication Year

2013
2014
2015
2016

Keywords

Airline Transport | Ant Colony | ARCH and GARCH Models | Artificial Neural Networks | Automobile Selection | Biplot | Box-Jenkins | Canonical Correlation Analysis | Capability and Price Advantage Chart | Categorical Data Analysis | Cell Phone | Cellular Manufacturing | Chow’s Break Point Test | Cluster Analysis | Cointegration | Compositional Data | Continuous Annealing Line | Cox Regression | Data Envelopment Analysis | Decision Support Systems | Decision Theory | Delphi Technique | Development Agency | Development of Social-Economic | E-commerce | Education | Efficiency | Efficiency Measurement | Energy Saving | Factor Analysis | Family | Flowshop | Forecast | Frailty Models | Fuzzy DEMATEL | Fuzzy Goal Programming | Fuzzy Linear Programming | Gender Effect | Genetic Algorithm | Gregory-Hansen Cointegration Test | Group Technology | Happy Planet Index | Health Indicators | Higher Education | Human Development Index | Human Development Indicator | Incapability Index | Information Technology Audit | Internal Migration | Job Card | MACBETH | Malmquist Productivity Index | Man-Hour | Management Information Systems | MCDM | Migration | Mobile Healthcare | Monte Carlo Simulation | MULTI-MOORA | Multi Criteria Decision Making | Multidimensional Scaling | Multinomial Logistic Regression | Multivariate Statistical Method | Naturalgas Prices | Non-routine | Nonproportional Hazards | Operations Research | Organizational Performance Management | Outliers | Panel Data Analysis | Parametric Regression Models | Performance Evaluation | Practice | Principal Components Analysis | Production Planning | Production Systems | Quality | Rationality | Real Production Environment | Relative Efficiency | Routine | Scheduling | Scientific Method | Second Stage Analysis | Structural Break | Supplier Selection | Supply Chain Management | Survival Analysis | System Approach | Taylorism | Time Series Analysis | Tomato Paste | TOPSIS | Total Factor Productivity | Transportation Modeling | Transportation Network Design | Turkish Court of Accounts | Turkish State universities | Unit Root Tests | Volatility

Keywords (In Turkish)

Adam-Saat | Aile | Akış Tipi Atölye | ARCH GARCH Modelleri | Asal Bileşenler Analizi | Aykırı Değerler | Bakım Kartı | Bi-Plot | Bilimsel Yöntem | Bilişim Teknolojileri Denetimi | Birim Kök Testleri | Box Jenkins Metodu | Bulanık DEMATEL | Bulanık Doğrusal Programlama | Bulanık Hedef Programlama | Cep Telefonu | Chow Testi | Cinsiyet Etkisi | Compositional (Bütüne Tamamlayan) Veri | Delphi Tekniği | Değişkenlik Katsayısı Fonksiyonu | Dinamik Model | Doğalgaz Fiyatları | E-ticaret | Enerji Tasarrufu | Etkinlik | Etkinlik Ölçümü | Eğitim | Eşbütünleşme | Faktör Analizi | Genetik Algoritma | Gerçek Üretim Uygulaması | Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi | Grup Teknolojisi | Göreli Etkinlik | Göç | Havayolu Taşımacılığı | Hücresel Üretim | Kalite | Kalkınma Ajansı | Kanonik Korelasyon Analizi | Karar Destek Sistemleri | Karar teorisi | Karınca Kolonisi Algoritması | Kategorik Veri Analizi | Kümeleme Analizi | MACBETH | Malmquist Verimlilik Endeksi | Mobil Sağlık | Monte Carlo Simülasyonu | MULTI-MOORA | Multinomial Lojistik Regresyon Analizi | Mutlu Gezegen Endeksi | Orantısız Tehlikeler | Organizasyonel Performans Yönetimi | Otomobil Seçimi | Panel Veri Analizi | Parametrik Regresyon Modelleri | Performans Değerlendirme | Rasyonellik | Rutin | Rutin Olmayan (non-routine) | Salça | Sağlık Göstergeleri | Sistem Yaklaşımı | Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik | Sürekli Tavlama Hattı | Süreç Yetenek Analizi ve Fiyat Avantaj Grafiği | Süreç Yetenek İndeksi | Tahmin | Tanımlayıcı İstatistik | Taylorizm | Tedarik Zinciri Yönetimi | Tedarikçi Seçimi | Toplam Faktör Verimliliği | TOPSIS | Türk Devlet Üniversiteleri | Türk Sayıştayı | Ulaştırma Ağ Tasarımı | Ulaştırma Modeli | Veri Zarflama Analizi | Volatilite | Yapay Sinir Ağları | Yapısal Kırılma | Yaşam Çözümlemesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Yöneylem Araştırması | Yüksek Eğitim | Zaman Serileri Analizi | Zayıflık Modelleri | Çizelgeleme | Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi | Çok Değişkenli İstatistiksel Metod | Çok Kriterli Karar Verme | Öğrenmede Büyüme | Üretim Planlama | Üretim Sistemleri | İkinci Aşama Analizleri | İnsani Gelişmişlik Endeksi | İç Göç

Authors

Abdulkadir Yaldır | Ahmet Öztürk | Ali Görener | Ali Kemal Şehiroğlu | Ali Kokangül | Ali Soylu | Andrew Howe | Arzu Tavsamaz | Arzu Uzun | Attila İşlier | Aydem Başak Çiftçioğlu | Ayşegül Tuş Işık | B. Barış Alkan | Banu Özkeser | Berhan Çoban | Cansu Dağsuyu | Cenk İçöz | Cevdet Kızıl | Derya Bozan | Dilek Murat | Diren Yeğen | Ebul Muhsin Doğan | Elif Acar | Enes Emen | Engin Karaman | Erman Çoşkun | Esin Firuzan | Esra Aytaç Adalı | Eyüp Akçetin | Eyüp Çetin | F. Cengiz Dikmen | Fatih Çemrek | Fikret Er | Gamze Özel | Gaye Karpat Çatalbaş | Gülbahar Üçler | Gülcan Petriçli | Gül Gökay Emel | Gülhayat Gölbaşı Şimşek | Güzin Özdağoğlu | Hakkı Polat | Halim Kazan | Harun Sönmez | Hasan Bulut | Hasan Durucasu | Hatice Yılmaz | Hilal Baykuş | Huriye Telli | Hülya Şen | Işıl Uyan | Kamil Alakuş | Kenan Oğuzhan Oruç | Lutfu Sagbansua | Mahmut Zortuk | Melike Nazlı Gülışık | Muammer Yaylalı | Muhammed Ordu | Muhterem Çöl | Murat Etöz | Murat Oturakçı | Musa Kayrak | Naciye Güliz Uğur | Necmi Gürsakal | Nihal Ata Tutkun | Nihan Kabadayı | Nilsen Kundakcı | Olcay Polat | Osman Şahin | Rıdvan Ceylan | Sadi Evren Şeker | Samet Güner | Sevda Gürsakal | Sinan Apak | Sinan Aydın | Sinan Saraçlı | Sultan Kuzu | Sündüz Dağ | Timur Keskintürk | Tolga Zaman | Tunçhan Cura | Turgay Türker | Tuğba Koç | Ufuk Çelik | Vesile Sinem Arıkan Kargı | Vildan Merve Yılmaz | Yasemin Altun Türker | Yunus M. Çelik | Yüksel Öner | Zeynep Karaca | Çiğdem Arıcıgil Çilan | Ömer Faruk Sezer | Ömer Yarar | Özcan Mutlu | Özer Arabacı | Özer Özaydın | Özlem Yorulmaz | İpek Deveci Kocakoç | İstem Köymen Keser | Şenay Lezki | Şerife Özşahin